Instellingen

Lintjesregen 2017: Leiderdorp

Archief
Lintjesregen

LEIDERDORP - In Leiderdorp zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Vijf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen: ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.  

Vijf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw M. A. T. Kathmann, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toegewijd natuurgids, docent van de cursus natuurgidsen en docent van de cursus jeugdnatuurbegeleiders bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Medewerker Natuur & Milieu Educatie bij de gemeente Leiden. Centraal coördinator, trainer, docent en tuinvrijwilliger voor de Vereniging Leidsche Schooltuinen (VLS).

Consulent speelnatuur en workshopleider Groene schoolpleinen bij de Stichting Springzaad. Actief bij voor diverse (burger)initiatieven, zoals de Nationale Buitenspeeldag, IVN activiteiten in de gemeente Leiderdorp, Klankbordgroep Polderpark Cronesteyn, Groenoverleg Leiderdorp en 'IVN Moestuinexpert' in educatieve filmpjes van de moestuintjesactie van Albert Heyn.

Mevrouw M. van Amsterdam-Hogervorst, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mantelzorger in Verpleeghuis Leythenrode, vrijwilliger bij trimloopclub NL.ML, collectant voor Nederlandse Hartstichting, actief bij collectes voor onder meer het Anjerfonds, de Nierstichting en Jantje Beton.

De heer H. Kerkhoven, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger voor Voetbalvereniging RCL, schrijver bij het clubblad, jeugdvoorzitter/trainer/sponsorwerver/voorzitter supportersvereniging, tuinman en kassier. Onderhoudt moestuincomplex voor de stichting Schooltuinen De Sterrekers in Leiderdorp.

Mevrouw M. van der Vlies- Rotmensen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Werkzaam geweest bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Gaf les op de verpleegstersopleiding op Nieuweroord in Leiden, school Poelweide en later in het ROC. Doceerde bij het Da Vinci-college en het Hoogheemraadschap Rijnland EHBO- en BHV-les, en later ook bij medewerkers van Zwembad De Does en het politiekorps. In 2014 kreeg ze een gouden speld voor haar 50 jaar EHBO-lidmaatschap.
(Deze onderscheiding wordt op een nog nader te bepalen moment opgespeld)

De heer W.A.M. Vreeburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1965 tot heden is de heer Vreeburg vrijwilliger in diverse functies bij Tafeltennisvereniging DOCOS: eerste redacteur clubblad Looping Driver, bestuurslid Jeugdzaken, penningmeester, voorzitter, voorzitter Club 50 (vrienden van Docos Tafeltennis) en erevoorzitter van Docos Tafeltennis. Bestuurslid Stichting OBSG Leiderdorp, een samenwerkingsverband van de vier openbare scholen, ‘taalmaatje’ via Stichting GildeSamenSpraak Leiden, beleidsmaker bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).