Lintjesregen 2017: Leidschendam-Voorburg

Archief
Lintjesregen
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - In Leidschendam-Voorburg zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Dertien inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Drie personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, tien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Drie benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.L. van der Leer (Voorburg), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Leer wordt onderscheiden vanwege zijn lange staat van dienst als historicus. Hij heeft veel bijgedragen aan de kennis over de geschiedenis van zijn geboortestad Zwijndrecht en zijn woonplaats Voorburg.
Van der Leer doet veel onderzoek naar de lokale geschiedenis van Voorburg en was de drijvende kracht achter de tentoonstelling over Prinses Marianne in beide Voorburgse musea. Hij was mede-oprichter en bestuurslid van de Historische Vereniging Zwijndrecht (HVZ) en de Historische Vereniging Voorburg (HVV).
Hij is mede-redacteur van Historisch Voorburg, het periodiek van de HVV en van Swindregt Were, het periodiek van de HVZ. Daarnaast is hij zowel nationaal als internationaal actief lid van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. Voor het boek Huygens Hofwijck, dat hij samen met Henk Boers heeft geschreven, heeft hij de prestigieuze Ithakaprijs van de Stichting kastelen, buitenplaatsen en landgoederen ontvangen.

Mevrouw H.M. Sachse-Bonhof (Leidschendam), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ontvangt haar onderscheiding vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden voor de belangenbehartiging van de jeugdgezondheidszorg en om haar belangrijke en langdurige bijdrage aan het versterken van de positie van de jeugdgezondheidszorg in nationaal en Europees verband.
Zij was drie jaar voorzitter van het Regionaal Bestuur Jeugdartsen Ned. en vice-voorzitter van het hoofdbestuur Jeugdartsen Ned. Vanaf 2012 is zij bestuurslid van de Oranjewoud-commissie en sinds 2013 vice-voorzitter van het bestuur van de EUSUHM; die tweejaarlijks een internationaal congres over de jeugdgezondheidszorg organiseert.
Vanaf 2004 is mevrouw Sachse-Bonhof actief in diverse functies voor het Haags Vrouwen Netwerk.

De heer W.J. van Kampen (Voorburg), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wordt onderscheiden vanwege zijn grote maatschappelijk betrokkenheid op een aantal terreinen en gedurende vele jaren voor de samenleving, lokaal, nationaal en zelfs internationaal.
De heer Van Kampen was van 2006 tot 2010 voorzitter van de organisatie die de Vlietdagen organiseerde en heeft zich daarvoor ingezet voor de promotie van de gemeente door diverse evenementen. Hij was oprichter van de Stichting WVK Koepelconcerten. Daarnaast was hij actief in zijn beroepsgroep, de makelaardij, waar hij sinds 1993 vele bestuursfuncties heeft bekleed.
Sinds 1982 was hij vice-voorzitter van de Junior Kamer ’s-Gravenhage (JKG) en de Junior Chamber International Nederland (JCI) en werd later benoemd tot senator van het JCI.
Tien benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw K. Alnasser (Voorburg), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1992 kwam mevrouw Alnasser naar Nederland. Zij zet zich al 25 jaar in voor vluchtelingen en migrantenvrouwen, vooral voor oudere dames. Zij is tolk/vertaler bij FOX-AOB voor cursisten die Nederlands leren en helpt ze op weg in de Nederlandse samenleving.
Daarnaast werkt zij sinds 2006 nauw samen met de sociaal-medisch adviseur en vervult een sleutelpositie op het gebied van huiselijk geweld.

Mevrouw J.L.M. Borsboom (Voorburg), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ontvangt haar onderscheiding vanwege haar grote inzet voor de grote groep 50-plussers die door haar inzet iedere week sportief bezig zijn op Tennisvereniging Leeuwenbergh.
In 1995 startte zij met het project Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) en richtte een tennisgroep op. Tennis 50+ werd door haar toedoen een groot succes. Naast het opzetten van de lesprogramma’s, organiseert mevrouw Borsboom toernooien en andere sociale activiteiten. Zij ontving eerder al enkele lokale vrijwilligersprijzen.

De heer A.J. Eijken (Voorburg), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wordt onderscheiden vanwege zijn vrijwilligerswerk voor wijkvereniging Agora in Voorburg West. Al meer dan 20 jaar vervult de heer Eijken hier een centrale functie. Hij is penningmeester, beheerder van het wijkgebouw maar ook organisator van activiteiten.
Verder was de heer Eijken van 1983 tot 1990 actief als penningmeester van de volleybalvereniging Red Stars in Voorburg. Voor het zangkoor van de parochiekerk De Verrezen Christus organiseert hij ook een aantal activiteiten en zingt zelf ook mee.

Mevrouw A. van Elk-Verrips (Leidschendam), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Elk wordt onderscheiden vanwege haar langdurige verdiensten als vrijwilliger voor WZH Schoorwijck in Leidschendam. Het is haar lust en haar leven om zich in te zetten voor de bewoners. Zij coördineert activiteiten, brengt koffie rond en biedt een luisterend oor.
Ook helpt zij bij de weekafsluiting en organiseert de drukbezochte bingo. Ondanks haar hoge leeftijd toont zij een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid.

Mevrouw H. Kili (Leidschendam), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Killi verdient een onderscheiding omdat zij zich al bijna 30 jaar inzet voor de integratie van allochtonen in Leidschendam-Voorburg en zorgt voor de verbinding van nieuwe Nederlanders met de inwoners. In 2001 heeft zij Stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie) opgericht. Tot 2005 was mevrouw Kili hier voorzitter. Daarnaast is zij de aanjager van vele activiteiten zoals huiswerkbegeleiding en WegWijs cursussen.
Zij schrijft artikelen voor Vluchtelingenwerk en is bestuurslid van de Participatieraad. Mevrouw Kili is de verbinder tussen Nederlanders, vluchtelingen en migranten.

De heer J. Nienhuis (Voorburg), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wordt onderscheiden vanwege zijn langdurige verdiensten als voorzitter en penningmeester van Schaakclub Voorburg (sinds 1985). De heer Nienhuis is nog actief met zijn passie als jeugdleider en ledenadministrateur van de Schaakclub en was penningmeester (2004 -2014) van de Haagse Schaakbond.
Sinds 1980 zet de heer Nienhuis zich in voor de Koningkerk en was actief lid van de Kerkenraad. In 2012 was hij mede-oprichter van Stichting Arm en Arm (voor schuldhulpmaatjes) en vrijwilliger bij Stichting IBCE en de Participatieraad. In 2016 werd hij Kerkrentmeester van de wijkgemeente De Open Hof.

De heer D.J.W. Teding van Berkhout (Voorburg), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Teding van Berkhout wordt gedecoreerd vanwege zijn jarenlange inzet als leeshulp aan kinderen van basisscholen in de Schilderswijk. Hij is hiermee begonnen toen hij werkte op een ministerie en doet dat tot op de dag van vandaag.
Daarnaast voor zijn inzet als secretaris voor de wijkvereniging en het wijkcentrum Agora in Voorburg West. Verder verzorgt hij de eindredactie van de nieuwsbrief. Ook is hij penningmeester van de familiestichting.

Mevrouw A.G.M. Tetteroo-Meester (Leidschendam), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Tetteroo is al bijna 70 jaar vrijwilligster van de Katholieke Kerk Leidschendam. Zij beheerde van 1982 tot 2012 de administratie van de kerktelefoon, was acht jaar lang mede-organisator van het Petrus en Paulusfeest en van twee kerkveilingen.
Zij was 35 jaar lid van de parochieraad, eerst van de parochie Petrus en Paulus, later van de Trinitasparochie. De gedecoreerde organiseerde de jaarlijkse Vastenactie en was sinds 1985 actief als redactielid van het parochieblad. Naast de kerk was zij 17 jaar actief bij de zaalvoetbalvereniging The Yellows.

De heer J.E.W. van der Wiel (Leidschendam), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn vele maatschappelijke functies in de gemeente sinds 1976. Als secretaris en penningmeester actief voor dienstencentrum Duivenvoorde. Van 1997 tot 2011 vervulde de heer Van der Wiel diverse functies bij voetbalclub SEV.
Hij was vrijwilliger bij het Paus Johannes Centrum en Cultureel Contact Prinsenhof en verzorgt de heer Van der Wiel twee avonden de bardienst bij de Plint voor Stichting Woej. Ook hielp hij als penningmeester het Platform Gehandicapten met de financiën.

Mevrouw M.C. de Wit BeckerHoff (Leidschendam), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ontvangt haar onderscheiding voor haar jarenlange verdiensten als vrijwilliger. Mevrouw De Wit is al 30 jaar actief bij diverse koren in onze gemeente. Van 1984 tot 2008 was zij lid en voorzitter van het EMSO-koor.
Daarnaast is zij kerkelijk actief in de Petrus- en Pauluskerk, onderdeel van de Trinitasparochie als gebedsleidster bij gebedsdiensten, kinderwoorddiensten en avondwakes. De gedecoreerde startte in 2010 het zangkoor de VlietGrieten. In de jaren ’80 en ’90 was zij de drijvende kracht achter het opvangen van Poolse weeskinderen in gastgezinnen in Leidschendam.
Bovendien is mevrouw De Wit al 17 jaar actief bij het hospice Het Vliethuys. Sinds 2005 is zij voorzitter van bridgeclub Redoublet en was zij actief voor handbalvereniging EHC.