Lintjesregen 2017: Nieuwkoop

Archief
Lintjesregen
NIEUWKOOP - In Nieuwkoop zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Vijf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vier inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J. van den Doel (Ter Aar), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van den Doel is tot haar pensionering werkzaam geweest bij het Academisch Medisch Centrum, laatstelijk als adviseur Human Recources. Vele jaren lid van de OR waar zij de belangen van medewerkers met verve heeft gediend en talloze belangrijke dossiers heeft behandeld.
Vervult en vervulde vrijwillige activiteiten voor de vakbond CFO, thans CNV Zorg & Welzijn (onderdeel van CNV Connectief) in Utrecht. Lid van het landelijk groepsbestuur Academische Ziekenhuizen, later UMC's. Zij voerde de cao-onderhandelingen voor de ledengroep.
Zij participeerde in inhoudelijke werkgroepen en leverde o.a. een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een nieuwe ziektekostenverzekeraar en in de discussie over pensioenuitvoerder. In die hoedanigheid is zij levens lid van het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen.
Zij is lid van het Seniorenoverleg van CNV Connectief en lid en plv. lid namens CNV/Publieke Zaak van de OR van het AMC. En zij is bestuurslid Sociaal Fonds Kennissector (Sofokies). Dit fonds voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt.
Vier benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw G.C.J. Aartman-Verlaan (Zevenhoven), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Aartman is ruim 50 jaar vrijwilliger en bestuurslid van het St. Caeciliakoor te Zevenhoven. Ook is zij al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de H. Johannes Geboorte Kerk in Noordeinde/Zevenhoven.

Mevrouw E.C.A. Appeldoorn (Nieuwkoop), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Appeldoorn is vrijwilliger bij de Vereniging Wereldwinkel De Toren in Nieuwkoop. Ze is voorzitter van de vereniging en was eerder secretaris.
Daarnaast is ze vrijwilliger bij het Prinses Beatrix Spierfonds, afdeling Nieuwkoop. Ook bij de Stichting Slachtofferhulp Nederland, afdeling Gouda/Alphen aan den Rijn heeft zij zich ingezet als vrijwilliger.
Daarnaast is/was zij actief als verzorger van een familielid en ondersteuner/ mantelzorger van een vriendin en van een kennis.

De heer W.G. van der Peet (Noorden), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Medewerker, vervolgens firmant en later mede-eigenaar van Carrosseriebedrijf H.W. van der Peet & Zn uit Nieuwkoop. Door zijn inzet groeide het bedrijf uit tot een nationaal en internationaal opererende marktleider. Het bedrijf is van groot belang voor de regionale werkgelegenheid. De heer van der Peet was vrijwilliger bij de brandweer.
Daarnaast is hij lid van diverse besturen van de Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven (FOCWA). Ook is hij bestuurslid van de CINTEC (Een stichting die zich bezighoudt met stimuleren, coördineren en begeleiden van technologische ontwikkelingen binnen de carrosseriebranche).
Hij zette zich als bestuurslid in voor de Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC), het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OCC) en de vakopleiding Carrosseriebedrijf-Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (VOC-KBB). Als vrijwilliger zet hij zich in bij de R.K. Parochie Sint Martinus in Noorden. Tenslotte is hij tweede penningmeester bij de Stichting Jeugdwerk Noorden.

De heer M.C. van Rijn (Langeraar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Rijn was werkzaam als hoofd Bouwen en Wonen gemeente Kaag en Braassem. Hij was elftalleider en later trainer bij Sportvereniging Zevenhoven. Was coach en trainer bij Voetbalvereniging Altior in Langeraar.
Hij is/was als vrijwilliger en bestuurslid actief bij de Heilige Adrianuskerk in Langeraar en als vrijwilliger bij de Stichting Kermis Langeraar. Ook was hij voorzitter van Dorpshuis Parola. Voorzitter en vrijwilliger bij de Parochiële Caritas Instelling Langeraar en vrijwilliger, lid van de muziekcommissie en penningmeester van Shantykoor De Ringvaartzangers te Oude-Wetering.