Lintjesregen 2017: Noordwijk

Archief
Lintjesregen
NOORDWIJK - In Noordwijk zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Acht inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zeven inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer J. (Joop) Beugelsdijk, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Beugelsdijk heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. De heer Beugelsdijk is sinds 2011 bestuurslid en penningmeester van de unie Katholieke Ouderenbond. Daarvoor was hij werkzaam als financieel adviseur van het toenmalige bestuur.
Ongeveer 15 jaar geleden is hij begonnen als pensioendeskundige. Hij was onder meer voorzitter van de CSO commissie Pensioenen. Jaren was hij actief bij College Leeuwenhorst, eerst in het schoolbestuur vanuit de geledingen ouders, na een aantal fusies in de jaren ’80 voorzitter in het bredere bestuur. In de jaren 80 en 90 was hij onder meer penningmeester van de Noordwijkse woningbouw en penningmeester voor de katholieke woningstichting.
Zeven benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Th. (Thomas) Steenvoorden, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is sinds 1 februari 1989 tot heden actief als vrijwilliger van het reddingstation van de KNRM. Hij is begonnen als helper aan de wal van de zogenoemde lijnwerp en wipperploeg van de toenmalige strandreddingsboot De Kurt Carlsen. Reeds na 1 jaar promoveerde hij tot opstapper.
In januari 1993 werd hij aangesteld als plaatsvervangend schipper op de nieuwe reddingsboot De Valentijn en op 1 juni 2000 werd hij schipper. Deze functie bekleedt hij nog steeds met veel inzet, enthousiasme en met veel kunde op de huidige reddingsboot De Paul Johannes. Hij heeft thans deelgenomen aan 250 acties, waarbij 128 mensen veilig aan wal werden geholpen.

De heer J. (Sjaak) Wijnands, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wijnands heeft zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zo is hij sinds 2003 vrijwilliger bij de stichting Kunstklank en vanaf 2011 bij het Cultuur café. Ook was hij vrijwilliger bij voetbalvereniging SJC te Noordwijk (1980 – 2012).

De heer P. (Pieter) van den Brink, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van den Brink maakte Noordwijk een stukje veiliger. In diverse activiteiten komt dit tot uitdrukking. Zo was hij medewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Noordwijk. Een taak die hij op bijzondere en bijzonder goede wijze invulling geeft. Daarnaast is hij lid van de KNRM geweest, lid van de veiligheidscommissie van de zeilvereniging en training bij de Noordwijkse IJsclub.

De heer J. (Hans) van der Hoeven, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

(Helaas niet in staat aanwezig te zijn)
De heer Van der Hoeven ondersteunt als penningmeester van Kunstklank mooie culturele projecten in Noordwijk. Te noemen vallen onder meer de uitvoering 'Vloed' en de uitvoering 'Calorama... de geheime tuin'. Ook voor het Kleijnkoor en de wijkvereniging De Oude Dorpskern, inclusief daaronder ressorterende organisaties als De Tuinmarkt en de Torenklimcommissie, vervult hij de rol van penningmeester.

De heer R. (Ruud) van den Berg (Heemstede), benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is sinds 1977 als bestuurslid (secretaris/penningmeester) en vrijwilliger actief bij Radio Norvicus in Noordwijk. Norvicus verzorgt radioprogramma's voor de 136 bewoners van verzorgingshuis 'Jeroen' in Noordwijk.
Daarnaast heeft Radio Norvicus in het verleden ook programma's gemaakt voor andere huizen. Hij presenteert, programmeert en redigeert de programma's.

Mevrouw M. (Marian) Van Bohemen-Meijer, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Bohemen is al sinds lange tijd (1986) vrijwillig actief op vele gebieden. Zo is zij bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Noordwijk geweest, actief als vrijwilliger bij KWF kankerbestrijding afdeling Noordwijk en wijkvereniging De Oude Dorpskern.
Tevens is zij als initiator/organisator betrokken bij vele evenementen als de Samenloop voor Hoop, Allerzielen in het Licht en de muzikale kerstwandeling.

Mevrouw C. (Cora) Vliet-Vlieland-de Witt, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al jarenlang zet mevrouw Vliet Vlieland zich zeer actief in als vrijwilliger op vele fronten. Zo is zij actief binnen de Noordwijkse politiek, voorzitter van de Stichting Huurderbelangen Noordwijk, zeer actief binnen de katholieke parochie, voorzitter van de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak en suppoost bij museum Noordwijk. Steeds weer spreekt hieruit haar grote sociale hart voor met name de minder bedeelden.