Lintjesregen 2017: Noordwijkerhout

Archief
Lintjesregen
NOORDWIJKERHOUT - In Noordwijkerhout zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Acht inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zeven inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
Drs. J. Brouwer (Jan), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
76 jaar, gepensioneerd, voorheen werkzaam als directeur van de voormalige Federatie van Beroepsopleidingen voor Gehandicapten Arbeidsintegratiecentra, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
De heer Brouwer was van 1973 tot 1983 bestuurslid en activiteitenbegeleider van Stichting Sport en Recreatie Gehandicapten Bollenstreek, thans St. De Zevensprong in Sassenheim. Hij zette zwemactiviteiten op voor kinderen en volwassenen.
Van 1982 tot 1985, in de crisisjaren, nam hij het initiatief voor het project Vrijwillige Arbeidsplanning in Noordwijkerhout. Hij richtte een project op waarin mensen zonder werk op vrijwillige basis hun ervaring en deskundigheid konden inzetten.
Van 1990 tot 2007 was hij actief bestuurslid en commissielid van het Oost Europa Fonds van oudervereniging Sien, voorheen Philadelphia in Nijkerk. Dit is een landelijke belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Hij was vooral actief voor het financiële beleid, maar ook actief voor projecten in Bulgarije, die hij ook bezocht.
Van 1991 tot 1994 was hij voorzitter van Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout. Hij leverde bijdragen aan beleidsnota’s, zoals ‘Streekplan Zuid-Holland West’ en ‘Dorpskern Noordwijkerhout’. Tevens was hij actief in de werkgroep Natuur en Milieu.
Van 2000 – 2010 was hij penningmeester en lid van de raad van toezicht van Stichting Breed Platform Verzekerden en Werk, later Stichting Welder in Amsterdam. Hier werd steun geboden aan mensen met een gezondheidsvraag of sociale beperking op het gebied van sociale zekerheid, werk en verzekeringen.
De heer Brouwer was bestuurslid namens de Federatie van Ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking en werkte o.a. actief mee aan het verwerven van opdrachten en subsidiegelden. Binnen de raad van toezicht was hij verantwoordelijk voor de portefeuille financiën.
Van 2001 tot heden is hij medeoprichter, burgerraadslid (2002-2006) en vrijwilliger bij GroenLinks, afdeling Noordwijkerhout-De Zilk. Als burgerraadslid was hij o.a. lid van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen. Hij woont de fractieoverleggen bij en levert uitvoerende ondersteuning bij verkiezingscampagnes.
Van 2006 tot 2014 was hij raadslid van de gemeente Noordwijkerhout.
Van 2009 tot heden is hij initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid van Stichting Werkwinkel De Tweede Kans Noordwijkerhout-De Zilk. De stichting wordt nu geïntegreerd in de nieuw opgezette milieustraat.
Van 2009 tot heden is hij initiatiefnemer en voorzitter van Platform Landschap Duin- en Bollenstreek.
Dit platform is opgericht naar aanleiding van de ontwikkeling van het ‘Ruimtelijk Perspectief 2030’ van gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Het bestaat uit politici en bestuurders/deskundigen op het gebied van natuur en milieu.
Zeven benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw H.M. Floris-Prins (Henriëtta), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
76 jaar, voormalig lerares in het bijzonder onderwijs, heeft zich sinds 1974 vrijwillig actief ingezet voor de samenleving. Zij was van 1974 tot 1980 voorzitter van Volleybalvereniging Van Nispen in De Zilk. Onder haar leiding kwam deze vereniging tot bloei. Van 1986 tot 1996 coördineerde zij in De Zilk de collecte voor de Nederlandse Hartstichting.
Al jarenlang zet zij zich in ook voor de Heilig Hart Van Jezus parochie in De Zilk. Zij was actief in de kindernevendienst en bij het voorbereiden van kinderen voor hun Eerste Heilige Communie. Van 1990 tot heden is zij vicevoorzitter van het parochiebestuur, van 1990 tot 1998 was zij voorzitter parochievergadering en in werkgroepen van de kerk was zij afgevaardigde van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en van de VVN (Vrouwen van Nu). Zij heeft ertoe bijgedragen dat de H. Hart parochie tot een goede organisatie is uitgegroeid. De kerk is thans onderdeel van de Willibrordus parochie.
Van 2004 tot heden is zij bestuurslid en penningmeester (2006 – 2014) van een afdeling van Vrouwen van Nu. Zij was medeorganisator van allerlei activiteiten. Van 2008 tot heden is zij voorzitter van de KBO De Zilk. Zij onderhoudt de contacten met de KBO’s van de Bollenstreek en woont vergaderingen bij. Zij heeft veel contacten met ouderen.
Naast deze activiteiten was en is zij collectant voor diverse fondsen. Voorts is zij al 10 jaar organisatorisch betrokken bij een jaarlijks evenement bij Tennisvereniging Van Nispen: Ladies Day.

J. Walen (Jaap), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

57 jaar, was lang geleden internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij moest stoppen vanwege een lichamelijke beperking. Hij ontplooide/ontplooit desondanks al jarenlang vrijwillige activiteiten:
In 1995 was hij met veel inzet en vol overgave voorzitter van de Nederlandse vereniging Gehandicapte Sportvissers (NVGS) in Purmerend. Hij stond op diverse jaarmarkten, organiseerde bingoavonden in het witte kerkje van Sloten, werd betrokken bij visvakanties.
Van 1995 tot heden is hij ringmeester bij verschillende paardensportverenigingen, o.a. Concours Hippique Hoofddorp, Stichting Hippomania Lisse, Lickebaert Maassluis en bij Sint Hubertus in Lisse. Bij deze laatste is hij ook medeorganisator van de jaarlijkse playbackavond en zorgt hij voor de muntverkoop.
Van 2001 tot 2015 was hij zeer actief als bestuurslid van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout (SPGN) Hij organiseerde o.a. de Scootmobielentoertocht, rijvaardigheidscursussen voor de scootmobiel en viswedstrijden voor jongeren met een handicap. Hij vergaderde met gemeente, ouderenbond, gehandicaptenplatforms, de organisatie van de beurs 'blijf niet zitten met je handicap', het project S(c)ool on Wheels op basisscholen en de minibeurs 'Bekijk het eens van de andere kant'.
Van 2009 tot 2016 was hij bestuurslid van de KBO-afd. De Zilk (ouderen). Hij verzorgde wekelijks de kienmiddag, de jaarlijkse fietstocht door de duinen en de veiligheidsmiddag voor mensen met een scootmobiel. Hij was het contact voor de Wmo, hij assisteerde bij de klaverjasmiddagen en hij hielp mee de kerstviering organiseren.
Van 2012 tot heden is hij bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland – Hillegom. Behalve vergaderingen bijwonen, zet hij zich hier ook in voor de opfriscursussen, voor de cursus scootmobiel, voor de caravancontroles en keurt hij fietsen tijdens de fietsverlichtingsactie. In 2011 werd hij vrijwilliger van het jaar.
Mevrouw J.M.E. Horsthuis (Jacqueline), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
62 jaar, werkzaam bij Stichting Rivierduinen, is vrijwillig actief/actief geweest voor de volgende organisaties:
Van 1980 tot 1990 was zij actief voor de EHBO vereniging te Noordwijkerhout. Zij was hulpverlener bij vele evenementen. Van 1985 tot 1990 was zij gastvrouw bij het Jan Verweij Natuurcentrum te Noordwijk. Zij gaf voorlichting over de natuur aan bezoekers en begeleidde schoolkinderen bij de educatieve spelletjes.
Van 1989 tot heden is zij zeer actief als vrijwilliger bij Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland in Noordwijkerhout. Zij verzorgt o.a. public relations, de redactie van het informatieblad. Ook organiseert zij de sociaal culturele activiteiten en geeft zij huiswerkbegeleiding en taallessen.
In samenwerking met een vluchteling verzorgt zij voorlichtingslessen op scholen in de regio’s Bollenstreek, Leiden en Leidschendam-Voorburg over het vluchtelingenvraagstuk. Zij neemt daarbij de rol van het coachen van de vluchteling op zich. Naast deze activiteiten heeft mevrouw Horsthuis jarenlang gecollecteerd voor de Hartstichting.
J.W.G. Geerlings (Sjaak), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
70 jaar, was tot 2011 zelfstandig werkzaam in het bouwmanagement. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende plaatselijke activiteiten:
Van 1973 tot 1979 was hij vrjiwillig actief bij Tennisvereniging De Boekhorst. Hier was hij coördinator en eindverantwoordelijke over alle horeca-activiteiten. Hij regelde de inkoop, financiën, vrijwilligers, bediende de bar en organiseerde activiteiten tijdens de toernooien/speelavonden. Zelfs in de winter was hij actief in de Frijlinkhal (wintertennis).
Van 2002 tot heden is hij bestuurslid bij bridgevereniging Het Juiste Bod. Eerst als penningmeester, later als voorzitter, nu weer als penningmeester. Ook hier organiseert hij zeer enthousiast toernooien en drives, en geeft hij bridgeles. Van 2012 tot heden is hij vrijwilliger bij Golfbaan Tespelduyn. Hij is de animator en coördinator van de herenochtend competitie. Hij regelt het van A tot Z.
Naast deze activiteiten heeft de heer Geerlings voor familie en vrienden klaargestaan met advies en praktische ondersteuning bij verbouwingen. Altijd erop gericht om anderen te helpen zonder er een vergoeding voor te vragen.
In 1973 heeft hij met een vriend een kopersvereniging opgericht vanwege hun woning in de wijk Victor 3. Het doel was de krachten te bundelen bij de aankoop van materialen voor schuttingen, zonneschermen, bestrating enz. In die tijd was zo’n vereniging uniek.

P.T.M. Heemskerk (Piet),  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

75 jaar, gepensioneerd, was werkzaam bij de Bloemenveiling Rijnsburg en zelfstandig bloembollenkweker. Hij ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
Van 1980 tot 2000 was hij actief voor de Noordwijkse Reddingsbrigade als vrijwilliger en bestuurslid (1987-1998), official (examinator) bij de cursus zwemmend redden van kinderen. Hij gaf zwemles aan kinderen in Noordwijkerhout. Van 2000 tot 2012 was hij voorzitter van de Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade, geeft nog steeds zwemles, is examinator, geeft les aan de trimgroep voor dames, organiseert het Sinterklaasfeest en brengt kerstpakketten rond. Van 1995 tot heden is hij examinator en leercoach bij Reddingsbrigade Nederland, Rayon West.  
Sinds 2004 tot heden verzorgt en onderhoudt hij de graven en het terrein op de begraafplaats van de Sint Jozefkerk in Noordwijkerhout, en is hij drager bij de  Uitvaartvereniging St. Barbara. Naast deze activiteiten is hij sinds 2007 actief als maaltijdbezorger bij gezondheidscentrum Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout.
Mevrouw M.G. Radford (Marion), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
55 jaar, heeft vele jaren vrijwillig de volgende activiteiten verricht:
Van 1996 tot heden is zij vrijwilliger bij en sinds 2006 secretaris van Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve te Noordwijkerhout. Zij draagt bij aan de zorg voor de dieren en het onderhoud van het park en coördineert een groot deel van de werkzaamheden.
Verder verricht zij regelmatig werkzaamheden in het koffiehuis, draagt zij bij aan het voorbereiden van evenementen, zoals het Schaapscheerfeest en Halloweenfeest. Zij begeleidt stagiaires, geeft voorlichting aan schoolklassen en fungeert als contactpersoon. Zij is voor De Dierenhoeve een onmisbare kracht.
Van 1998 tot 2006 was zij hulpouder bij de Regenboogschool in Noordwijkerhout. Zij hielp mee met organiseren en uitvoeren van activiteiten en was lid van de oudercommissie. Naast deze activiteiten verzorgt zij lessen Duits (haar moedertaal) voor een student van de lerarenopleiding Duits.

J.G. Hertogh (Jan), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
80 jaar, was vroeger verpleger bij de psychiatrische instellingen Sint Bavo en Langeveld. Hij was in verband met zijn 40-jarig dienstjubileum in 1995 al onderscheiden met de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver. Vanwege zijn vele vrijwillige activiteiten wordt hij nu opnieuw onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.
Hij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten: Van 1956 tot 2016 was hij medeoprichter en bestuurslid en vrijwilliger van de Avond4daagse Noordwijkerhout. Aanvankelijk werd dit georganiseerd voor patiënten uit de instelling Sint Bavo (Wandelgroep D.I.O.), en later voor de schooljeugd van Noordwijkerhout. Hij was coördinator buitendienst, coördinator van de vrijwilligers en verkeersregelaar. Ook was hij verantwoordelijk voor (het regelen van) de inschrijvingen, het uitzetten van het parcours en het indelen van de oversteekposten.
Vanaf 1970 tot 2001 was hij actief bij evenementen van de wijkcarnavalsvereniging De Vikings. Hij was medeoprichter, Eerste Opper Viking, werkte o.a. mee aan de carnavalswagen voor de optocht. Van 1993 tot heden is hij lid van het herenkoor Sint Caecilia, waar hij van 1999 tot 2003 lid was van de feestcommissie.
Van 2000 tot heden is hij vrijwilliger bij zorggroep ’s Heeren Loo Noordwijk. Hij organiseert en begeleidt daar jaarlijks 15 wandelingen voor wandelgroep TOP. Ook doet hij met de groep mee aan de internationale Avondvierdaagse van Apeldoorn. Hij neemt daar naast de catering ook de voetverzorging voor zijn rekening.
Sinds 2001 is hij lid van de muziekcommissie van Shantykoor ’t Bollenhart. Hier was hij van 2001 tot 2014 dirigent.
Sinds 2005 is hij ook nog lid van het seniorenorkest CON in Noordwijkerhout. Daar verricht hij enige hand- en spandiensten.