Lintjesregen 2017: Pijnacker-Nootdorp

Archief
Lintjesregen
PIJNACKER-NOOTDORP - In Pijnacker-Nootdorp zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Acht inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zeven inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer C. (Cor) Ripping.
Hij ontvangt deze voor zijn jarenlange betrokkenheid (vanaf 1986) bij en inzet voor telers in de regio via diverse belangenverenigingen. Hij is nog steeds actief onder meer bij de VNO-NCW en LTO Glaskracht MZH in het stoppersnetwerk, waarbij hij ondernemers adviseert over het al dan niet stoppen met een onderneming, en als actief lid van de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker.
Zeven benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Mevrouw M.S. (Marijke) Van Aalst-Rodenburg is sinds 2000 vrijwilliger bij het KidSZkamp (voorheen bekend als Zondagschoolkamp). Sinds 2001 zet ze zich als vrijwilliger in bij Wijkgemeente De Acker. Daarnaast is zij sinds 2009 vrijwilliger bij de 'FF anders dagen', de jaarlijkse bijbelweek tijdens de herfstvakantie in Pijnacker.
De heer dr. E.D. (Erik) De Goede is sinds 2000 secretaris van Bewonersvereniging Koningshof te Pijnacker (700 leden). Vanaf 2000 is hij tevens coördinator/organisator van verenigingen en scholen die oud papier inzamelen. Van 1990 tot 2000 was hij vrijwilliger bij de plaatselijke voetbal- en tennisvereniging in Ilpendam.
De heer B.J.C.I.M. (Bartjan) Kerklaan
Is als vrijwilliger actief bij de Buurtbus en is sinds 2005 ontwikkelingswerker in Gambia. Vanaf 1999 is hij actief lid van de Lions Club Pijnacker. Als winkelier in Delfgauw organiseerde hij van 1973-2013 meerdere activiteiten zoals de intocht van sinterklaas, hij was bestuurslid van Oranjevereniging Delfgauw van 1981-1992 en bestuurslid van winkeliersvereniging 'Pijnacker Paraat' van 1988-1998.

De heer G.J. (Gerard) Legierse is sinds 2004 dirigent/organist bij H. Bonifatiusparochie in Rijswijk. Tevens is hij artistiek leider van de concertserie 'Muziek in de Bonifatius'. Zijn muzikale carrière startte in 1969 in de H. Familiekerk in Rotterdam en hij redde daar tot twee keer toe een orgel van de sloop. Ook was hij organist van de Parochie H.H. Michael en Clemens In Rotterdam en H. Antonius Abt in Den Haag. In de 40 jaar dat hij in de kerken orgels heeft bespeeld, heeft hij deze buiten zijn dienstverband ook onderhouden.
De heer H.C. (Herman) Stikkel is sinds 2010 betrokken bij wijkvereniging Koningshof te Pijnacker (700 leden), sinds 2014 als voorzitter. Daarnaast is hij sinds 1981 als vrijwilliger actief bij de politie waar hij onder meer betrokken was bij de opzet van een geautomatiseerd geografisch systeem waarbij bestanden gemaakt door de helikopter met betrekking tot milieuvluchten adequaat worden vastgelegd. Hij is op dit moment onder meer instructeur communicatiemiddelen/portofoons en mentor buurtonderzoekers.
De heer drs. P.A. (Peter) Van Bokhoven is sinds 2005 vrijwilliger bij inloophuis Het Kompas in Den Haag. Hij maakte daar vanaf het begin deel uit van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken rondom het inloophuis. Hij verzorgt de PR en is sinds 2011 secretaris van de werkgroep. Sinds 1967 is hij als vrijwilliger actief in diverse (bestuurs)functies bij de Gereformeerde Gemeente in Delft. Hij vertegenwoordigt deze gemeente tevens bij de Classicale Evangelisatie Commissie (CEC). Sinds eind 2016 heeft hij ook het scribaat (secretariaat) van de Classis Gouda (regionale vergadering binnen de gereformeerde gemeenten) onder zijn hoede.
De heer J.A.M. (Jan) Van Keulen was initiatiefnemer van het project 'Vrienden van het Khongdistrict' en is daar tot op heden aan verbonden als adviseur. Sinds 1985 is hij actief bij Laus Deo, het gemengde koor van de Bartholomeusparochie. Daar maakte hij van 1986-1995 deel uit van het bestuur van R.K. Parochie. Tevens was hij van 1999-2007 secretaris van het Dekenaatsbestuur Delflanden, de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies.