Lintjesregen 2017: Rijswijk

Archief
Lintjesregen
RIJSWIJK - In Rijswijk zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Vijf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen: ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Vijf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevr. M. de Jong - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Jong (Marjan) is al 40 jaar werkzaam als maatschappelijk werker. Ze werkt bij de Stichting Kwadraad te Leidschendam-Voorburg. Naast haar werk ontplooide zij verschillende vrijwilligersactiviteiten. Ze was ruim 9 jaar bestuurslid en gastvoorganger van de Oude Hoeksteenkerk te Voorburg.
Verder is mevrouw medeoprichter (1988) en vrijwilliger bij het Sociaal Fonds te Leidschendam-Voorburg. Dit fonds is een samenwerking tussen de gezamenlijke kerken in Leidschendam-Voorburg, de gemeente Leidschendam-Voorburg en het maatschappelijk werk. Het fonds biedt ondersteuning aan mensen in nood die buiten alle andere regelingen vallen, maar waar directe hulp nodig is. Het fonds is op initiatief van de kerken opgericht.
Daarnaast was mevrouw actief als taalcoach bij Gilde Samenspraak Den Haag en vrijwilliger bij het Aandachtcentrum Den Haag. Sinds 4 jaar geeft Marjan de Jong trainingen rouwverwerking.

Mevrouw M.A.P.E. Bulder-van Beers - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bulder-van Beers (Marianne) heeft samen met haar echtgenoot ruim 30 jaar een huisartsenpraktijk gevoerd en wordt door menig Rijswijker geroemd voor haar liefdevolle verzorging en begeleiding. Dokter Bulder zag om naar haar patiënten met ongelofelijk veel geduld, nam uitgebreid de tijd voor hen, ook als zij stervende waren. Net als bij haar man liep ook bij haar het spreekuur regelmatig uit, maar daar hielden de patiënten al rekening mee.
Ook heeft zij jarenlang medicijnen en verbandmiddelen ingezameld ten behoeve van hulpdiensten in Roemenië. Daarnaast was zij ook medeoprichter en is zij vrijwilliger bij de Rotary Rijswijk 3-Vliet. Hier initieert en organiseert zij bijvoorbeeld activiteiten voor bewoners van woonzorgcentrum Onderwatershof, de boekenbeurs, Sinterklaasfeest voor ouderen en wijnproeverijen. De opbrengst komt altijd ten goede van hen die het minder hebben.
Mevrouw Bulder was ook medeoprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij hospice Het Vliethuys. Als huisarts ontfermde zij zich over haar patiënten, maar ook had zij oog voor andere patiënten: er was geen onderscheid. In haar rol als bestuurslid was zij vooral betrokken bij de fondsenwerving. Haar bestuurstaak heeft zij neergelegd; zij is sinds 2015 actief betrokken bij reizen van De Zonnebloem.

Drs. G.W. Bulder - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bulder (Ger) heeft samen met zijn echtgenote meer dan 30 jaar een huisartsenpraktijk gevoerd die door menig Rijswijker als zeer betrokken en warm wordt omschreven. Dokter Bulder nam uitgebreid de tijd voor zijn patiënten, zowel in ziekte als in sterven was hij aanwezig. Ook naar de nabestaanden keek hij om tijdens hun rouwperiode.
Daarnaast was hij 18 jaar actief bij centrum voor kunstzinnige vorming Trias: als vrijwilliger heeft hij jarenlang de beeldregistratie vastgelegd van o.a. musicalklassen. Ook was hij bestuurslid en heeft hij de Rijswijkse Cultuurborrel uitgebouwd tot een brede netwerkborrel met themadiscussies.
De heer Bulder was ook mede-initiator en bestuurslid van hospice Het Vliethuys te Rijswijk. Hij had hierin een belangrijke rol voor de fondsenwerving en afstemming tussen gemeenten en instanties. In zijn rol van huisarts bezocht hij ook hier patiënten, maar zag ook om naar patiënten zonder dokter.
Sinds 2010 is de heer Bulder bestuurslid en vanaf 2015 voorzitter van de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg. Hij zorgt voor de zichtbaarheid van de stichting en flyert en bemant zes keer per jaar de Vriendenstand bij de schouwburg.

Mevrouw E. Fischer-Ates - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Fischer-Ates (Els) ziet altijd om naar anderen en dat begon al heel jong. In haar jeugd gaf zij vrijwillig dansles aan jongeren in de soos, maar ook bij het Projekt Koor Rijswijk deed zij meer dan zingen alleen. Sinds 1996 is zij niet alleen koorlid, maar verzorgt zij ook de styling en regie van diverse projecten.
Samen met de dirigent vormt zij een belangrijke bijdrage aan de groots opgezette projecten van het koor. Zij schreef zelf de stijlvolle scenario’s met zeer uiteenlopende muzieksoorten. Door de regie telkens aan te passen aan de omgeving (tot in voormalig zusterstad Beroun toe) is het koor een mooi visitekaartje van de gemeente Rijswijk geworden.
Musical 'Parcival' is de kroon op haar werk: door haar zelf geschreven, gecomponeerd en geregisseerd. Haar creativiteit en kunstzinnigheid komen hierin goed naar voren, terwijl ze ook oog heeft voor de vele amateur koorleden. Met inzicht en geduld herkent zij verborgen talenten en helpt die in het licht te zetten. Daarmee kunnen de individuele koorleden boven zichzelf uitstijgen en mede zorgen voor indrukwekkende projecten.
Daarnaast was zij bij de Rijswijkse Petanque Club Amicale Boule d’Argent vele jaren secretaris en hiermee de constante factor voor de vereniging. Vanaf 2014 heeft zij de secretariaatswerkzaamheden voor Gemeentebelangen Rijswijk op zich genomen, maar heeft deze helaas wegens haar gezondheid onlangs neer moeten leggen. Mevrouw Fischer is momenteel zelfstandig ondernemer van lunchroom Idz Heerlijk.

Mevrouw P.A.C. Zeeman - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Zeeman (Nel) is sinds 2009 vrijwilliger bij woonzorgcentrum Onderwatershof; zij schenkt koffie, helpt bij knutselactiviteiten, coördineert de spelletjesmiddag, ondersteunt de receptie, is gastvrouw bij evenementen en begeleidt bewoners bij uitjes. Maar ook heeft zij oog voor de nieuwkomers en de eenzamen; zij zoekt ze op, doet boodschappen voor hen én signaleert dit bij de woonzorgconsulent.
Hiermee vervult zij een onmisbare verbindende schakel tussen bewoners en hulpverleners. Toen mevrouw Zeeman nog zelfstandig woonde, had zij op deze manier ook al een verbindende rol in de buurt en naar hen die het nog minder hadden dan zijzelf. Boodschappen doen voor buurtbewoners, omzien naar zieken, plantjes verzorgen tijdens vakanties van buren, steunkousen aantrekken, een wandeling maken of een spelletje doen én het signaleren van problemen.
Van 1980 tot 1990 heeft zij gratis orgelles gegeven aan kinderen. In de periode 1982 tot 1990 verzorgde zij ook nog drie verwaarloosde honden. Mevrouw Zeeman heeft ook jarenlang intensief op de kleinkinderen gepast en deze zelfs een periode in huis gehad. Ook was zij enkele jaren actief bij de Bonifatiuskerk: zij bracht het kerkblad rond en schonk koffie na de diensten.