Lintjesregen 2017: Voorschoten

Archief
Lintjesregen
VOORSCHOTEN - In Voorschoten zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Vier inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Vier benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.P. de Bruin – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer de Bruin draagt sinds zijn jeugd een warm hart toe aan het rail-gebonden vervoer, aangewakkerd door de door zijn woonplaats heen rijdende “Blauwe Tram” van de Noord-Zuidhollandse Tramweg Maatschappij (NZH).
Sinds 1972, vijfenveertig jaar nu, is hij onafgebroken aan de Stichting Nationaal Smalspoor/Stoomtrein Katwijk Leiden verbonden. Sinds 1992 is deze stichting gevestigd in het recreatiegebied Valkenburgse Meer waar onder de naam 'Stoomtrein Katwijk Leiden' een erkend museum wordt geëxploiteerd dat een van de grootste collecties historisch spoorwegmaterieel huisvest.
De heer de Bruin is in al die jaren een onvermoeid vrijwilliger geweest waarop nooit tevergeefs een beroep werd gedaan. Hij is machinist op de stoomlocomotieven en in de werkplaats zeer actief in de restauratie van locomotieven. Dankzij hem zijn veel projecten tot een goed einde gebracht.

Mevrouw V.M.M. Miltenburg – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Het hart van mevrouw Miltenburg ligt bij patiënten die lijden aan Cystic Fibrosis (CF).
Zij organiseerde motortoertochten voor CF-patiënten en zat in de leiding van de organisatie van FOK (FibrOseKinderen) zomerkampen.
Sinds 2005 zit mevrouw Miltenburg in de organisatie van CF Beachdance, een jaarlijks terugkerend dansevenement. Ze bereikt haar doel altijd met gesloten beurzen door sponsorbedrijven te mobiliseren en samen met hen CF Bachdance te organiseren. Door de uitgebreide publiciteit rond CF Beachdance wordt daarbij extra aandacht gevraagd voor donorregistratie, want CF-patiënten zijn ontzettend afhankelijk van longdonoren.
Buiten CF Beachdance onderhoudt zij contact met CF-patiënten. Meer dan tien keer organiseerde mevrouw Miltenburg ‘verwendagen’ voor CF-patiënten met aanhang/familie, waarbij niks te gek was. Van het uitzoeken van Mexx-kleding, een kappersbezoek, etentjes, opgehaald worden met limousines, een musical bezoek, logeren in een Duingalow, het ontwerpen van eigen kleding, tot en met een schoonheidsspecialist laten komen en tapas eten in het ziekenhuis.
Ook organiseerde mevrouw Miltenburg bezoeken aan Parkpop en Bevrijdingspop in Haarlem met een groepje van 15 tot 20 CF-patiënten. Daarnaast verricht zij nog heel bijzonder werk door CF-patiënten te begeleiden in hun laatste levensfase.

Mevrouw H.M. Oudhof-Vree – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Oudhof-Vree was 26 jaar secretaris van het schoolbestuur van het Protestants Christelijk Onderwijs in Voorschoten.
Daarnaast is ze sinds 1976 lid van "Vrouwen van NU" (voorheen de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen). Vanaf het begin is ze betrokken bij de Literatuurkring. Zij heeft hiermee onder andere bijgedragen aan de belangrijkste doelstelling van de vereniging, namelijk de brede ontwikkeling en emancipatie van (plattelands)vrouwen. Ze is zes jaar voorzitter geweest en daarna penningmeester.
Per december 2015 is de afdeling Voorschoten formeel ontbonden. Verschillende voormalige commissies, waaronder de literatuurkring, zijn echter informeel doorgegaan. Al ongeveer dertig jaar voert mevrouw Oudhof-Vree het kerkelijk bureau aan. Daarmee is zij een spin in het web van deze kerkelijke gemeenschap.
Ze verzorgt de administratie van het ledenbestand, ontvangt bezoekers en heeft overleg met de systeembeheerder, de predikanten en de kerkrentmeesters. Haar bindend vermogen is voor de kerk en ook voor de Voorschotense gemeenschap van groot belang.
Sinds 2005 is mevrouw Oudhof-Vree vrijwilliger bij de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten (voorheen ANBO). Mevrouw Oudhof verzorgt computercursussen voor ouderen. Ze helpt bij het ontwikkelen van de workshops en daarnaast verzorgt ze ook lessen.

Mevrouw M.H.M. Warmerdam-de Groot – Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de jaren ’60-’70 heeft mevrouw Warmerdam-de Groot met haar gezin dertien ongehuwde moeders in huis gehad, voor wie gezorgd werd vanaf het moment dat de zwangerschap zichtbaar werd tot na de bevalling, waarna de kinderen werden afgestaan. Ook vier kinderen van haar broer heeft zij in deze periode ruim een jaar opgevangen.
Mevrouw Warmerdam-de Groot heeft 25 jaar lang een invalide echtpaar begeleid. Ze ging met ze wandelen, boodschappen doen en verrichtte hand- en spandiensten. Gedurende 32 jaar heeft zij als vrijwilliger gewerkt bij Woonzorginstelling Swetterhage voor gehandicapten in Zoeterwoude.
Ook heeft zij tien jaar met een werkgroep woningen ingericht voor de Stichting Vluchtelingenwerk. Bijna tien jaar zorgde mevrouw Warmerdam-de Groot samen met meerdere vrijwilligers twee keer in de maand voor de Open Eettafel. De Open Eettafel biedt ouderen voor een klein bedrag een maaltijd aan waarbij "gezelligheid samen" hoog in het vaandel staat.
Ze was invalvrijwilliger voor Stichting De Zonnebloem en Klooster Bijdorp en collectant voor diverse goede doelen, waarvan 10 jaar wijkhoofd voor de Nierstichting en daarnaast zingt ze ook nog eenmaal per maand in huize Forescate.
Als vrijwilliger is mevrouw Warmerdam-de Groot in de parochie van de Heilige Laurentius en de Moeder Godskerk tot op de dag van vandaag een onmisbare schakel. Regelmatig vervult ze al 46 jaar allerlei taken voor de kerk, zoals onder andere het organiseren van een BBQ, bloemschikken voor kerkdiensten, huisbezoeken.