Lintjesregen 2017: Westland

Archief
Lintjesregen
WESTLAND - In Westland zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. 28 inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twee zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 26 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.      
Twee benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer C. (Cor) van Dalen te Maassluis is van 1994 tot 2000 voorzitter van de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk in Maassluis. Daarnaast was hij van 2001 tot 2006 lid van de ledencommissie Voortgezet Onderwijs van de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen in Woerden.
Van 2002 tot 2006 lid van de Provinciale onderwijsraad Zeeland en lid van de Sociale Economische Consultatiegroep Zeeland. Vanaf 2006 actief lid van de Rotary Club Westland en lid van VNO-NCW Westland-Delfland. In 2007 was de heer Van Dalen medeoprichter en lid van SOB Westland (Samenwerking Onderwijs Bedrijven) en hij is bestuurslid van Westland On Stage.
In 2011 was betrokkene één van de initiatiefnemers van de GreenportHortiCampus en sindsdien lid van de Raad van Advies van Hogeschool InHolland en lid van de maatschappelijke adviesraad van de Politie Haaglanden. Daarnaast is betrokkene vanaf 2011 voorzitter van de Stichting G.A. van Poelje Academie in Naaldwijk en is hij vanaf 2015 lid van de Raad van Advies van Stichting Filiorum Furture in De Lier.
Voorheen was hij actief als jeugdleider en leider catechisatie van de Gereformeerde Kerk, penningmeester van de Stichting Peuterspeelzalen ’s-Gravenzande, voorzitter van de Volksuniversiteit ’s-Gravenzande en voorzitter van de bestuurscie. Openbaar Basisonderwijs Maassluis.
Mevrouw C.H.M. (Toos) Groenewegen-Duijvestijn te ’s-Gravenzande is vanaf 1980 contactpersoon voor het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), Kring West van de Melania Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking. Van 1983 tot 1991 heeft zij de functie van secretaris en penningsmeester vervuld bij KVG afd. Naaldwijk.
Van 1992 tot 2000 was mevrouw Groenewegen secretaris van het KVG, provincie Zuid-Holland en vanaf 2008 voorzitter van de afdeling Kring West. Van 1998 tot 2009 is betrokkene veelzijdig vrijwilliger bij het Westlands Museum en vanaf 2014 is zij actief als lid van EvenementenCommissie van Probus Vrouwen Westland.
26 benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer A.H.M. (Ton) Ballering te Naaldwijk is van 1972 tot 2004 actief als veelzijdig vrijwilliger voor RKVV Westlandia, waarbij hij vooral actief was voor sponsorwerving voor Balleringhal, kunstgrasvelden en Grote Clubactie. Vanaf 1975 tot 1983 was hij leider/coach van het eerste team en vanaf 1985 redactielid van het clubblad de Westlandiaan.
Van 1999 tot 2007 heeft hij de functie van voorzitter en vicevoorzitter vervuld. Vanaf 2010 is betrokkene actief als budgetcoach bij Vitis Welzijn en sinds 2016 is hij taalcoach bij Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, afdeling Naaldwijk.

Mevrouw A. (Sjaan) Benne-van Zaanen te ’s-Gravenzande was van 1998 tot 2014 vrijwilliger bij Groei & Bloei, afd. Westland voor de cie. tuinkeuringen en de fietstocht. Mevrouw was voorheen 3 jaar actief als lid van de oudercommissie van basisschool Eikenhorst, vervolgens actief als vrijwilliger voor taallessen bij Stichting Vluchtelingenwerk.
Gedurende 5 jaar organiseerde betrokkene excursies en tentoonstellingen en was bestuurlijk actief voor het NVVH-vrouwennetwerk. Vanaf 1997 was mevrouw vrijwilliger in de Wereldwinkel ’s-Gravenzande, vrijwilliger bij Recycling ’s-Gravenzande en thans actief bij Steunstichting Rataplan Beheer. Sinds 2015 is mevrouw Benne vrijwilliger bij Verpleeghuis De Kreek in ’s-Gravenzande voor de binnentuin.
De heer P. (Flip) van den Berg te ’s-Gravenzande was van 1985 tot 2000 vrijwilliger bij de voetbalvereniging ‘s-Gravenzandse S.V., thans FC ’s-Gravenzande als scheidsrechter. Hij was van 1987 tot 1992 vrijwilliger in de bouwcie. van de Stichting Gideon Naaldwijk.
Vanaf 1990 is hij actief als vrijwilliger/chauffeur bij de Stichting Dorcas Internationaal, regio Westland. Vanaf 1992 is de heer Van den Berg actief als vrijwilliger/chauffeur bij de Stichting Hoop voor Albanië, afdeling Westland. Sinds 1994-heden is betrokkene vrijwilliger bij de Volle Evangelie Gemeente De Aar te ’s-Gravenzande,
De heer L.J. (Leo) van Bergenhenegouwen te Poeldijk is vanaf 1977 actief als vrijwilliger, bestuurslid en muziekarchivaris van Muziekvereniging Zangkoren Deo Sacrum in Poeldijk. Betrokkene heeft het muziekarchief opgezet en toegankelijk gemaakt. Hij is redactielid van het verenigingsblad en actief voor fondsenwerving ten behoeve van Deo Sacrum.
Mevrouw C. (Ina) Boers-van der Hout te ’s-Gravenzande is sinds 1996 actief als (vice-)voorzitter van het Westlands Dameskoor. Vanaf 1976 is betrokkene lid van de bloemengroep van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande. Daarnaast heeft zij binnen die gemeente vrijwillig de functies van coördinator pastoraal bezoekwerk en wijkdame vervuld. Vanaf 1993 is betrokkene wekelijks actief als vrijwilliger bij Pieter van Foreest, locatie woonzorgcentrum Sonnevanck in 's-Gravenzande.
De heer J.C.M. (Koos) de Bruijn te ’s-Gravenzande is vanaf 2000 actief als vrijwilliger bij RKVV Westlandia te Naaldwijk als jeugdtrainer/-begeleider en lid van de Technische Commissie. Van 1990 tot 2000 was hij bestuurslid van de 's-Gravenzandse Voetbalvereniging (thans FC ’s-Gravenzande) en actief als jeugdtrainer en leider/coach binnen de jeugdafdeling.
Van 1987 tot 1995 was hij secretaris van de Vogelvereniging NZC/JMC, regio Zuid-Holland (123 leden), lid van de Technische Commissie en maakte hij de nieuwsbrieven.
Mevrouw H.B. (Bianca) Buitelaar te De Lier is vanaf 1996 vrijwillig actief als trainer/begeleider van de jeugdteams, lid van de JTC (jeugd technische commissie), lid van de activiteitencommissie, organisator van activiteiten, scheidsrechter bij Korfbalvereniging CKV Dijkvogels in Maasdijk.
In 2000 was zij de initiatiefnemer om de G-sport te integreren in een reguliere vereniging, CKV Dijkvogels. Hiermee is CKV Dijkvogels trendsetter op nationaal niveau voor integratie van G-sport in het reguliere sportverenigingsleven. Daarnaast begeleidt zij vanaf 1999 een cliënt met een verstandelijke beperking van ’s Heeren Loo.
De heer A.J. (Arie) Groenewegen te Wateringen is vanaf 1987 penningmeester van de Stichting Vrienden van de Wateringse Molen (rijksmonument). Daarnaast heeft hij gedurende bijna 50 jaar de functie van penningmeester vervuld bij de volgende organisaties;
Parochie Sint Jan de Doper te Wateringen, Stichting Scouting Wateringen, Stichting Unie van Vrijwilligers, afd. Den Haag, Vereniging Rabo Senioren te Delft, Stichting Haags Steunfonds voor Vrijwilligerswerk, Provinciale Unie van Vrijwilligers Rotterdam, Biljartvereniging Steeds Hooger Wateringen en Biljartvereniging The Old Counters, koor Rejoice, Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling, Katholieke Bond voor Ouderen, afd. Wateringen en Probusclub De Glazen Stad.
Daarnaast is hij lid van de parochieraad van Sint Jan de Doper in Wateringen en voorganger in avondwakes en weekendvieringen in genoemde parochie.
Mevrouw N.J.A. (Nicolè) van den Hoeven-Zeestraten te De Lier vervult sinds 1965 veelzijdige functies bij RK parochie H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier, waaronder redactie van het kerkblad, collectant en Actie Kerkbalans, schoonmaakactiviteiten en huishoudster van de pastoor, coördinator van de vrijwilligers, jongerenliturgie, oppascentrale en administratieve taken.
Zij is collectant voor de Nierstichting, de Hartstichting en het KWF. Daarnaast is mevrouw Van den Hoeven mantelzorger voor vele mensen uit De Lier, variërend van huishoudelijk werk tot bezoekjes en uitstapjes begeleiden én activiteiten organiseren voor ouderen.
De heer J. (John) Houben te Naaldwijk is vanaf 2012 secretaris van het Westlands Mannenkoor en was gedurende 10 jaar lid van de jazzcommissie van Lionsclub Westland. Daarnaast heeft betrokkene van 1994 tot 2013 diverse bestuurlijke functies vervuld bij de Hervormde gemeente De Kandelaar in Naaldwijk.
Gedurende 13 jaar was betrokkene voorzitter van Bibliotheek Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk. Van 1999 tot 2015 was de heer Houben, uit hoofde van zijn functie, voorzitter van Stichting Commissie Onderlinge Band van de Politie Haaglanden en voorzitter van de personeelsvereniging.
Daarnaast was decorandus van 2004 tot 2014 bestuurslid, waaronder enkele jaren voorzitter van het curatorium van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW).
De heer W. (Willem) Klapwijk te Honselersdijk is sinds 1980 lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland. Als vrijwilliger is hij actief in de surveillancedienst, samen met beroepscollega's. Hij zet zich in voor noodhulp, wijkzorg, verkeerscontroles en preventieve acties en wordt ingezet bij landelijke evenementen.
Vanaf 1983 is decorandus actief lid van het Westlands Mannenkoor, waarbij hij actief is als ledencontactpersoon en reisleider tijdens concertreizen.
De heer V.J. (Vincent) Kuijvenhoven te Naaldwijk is sinds 1969 vrijwilliger en bestuurslid van Schaakvereniging Schaakmat. Betrokkene was actief als (hoofd)jeugdleider, coördinator gehandicaptensport en commissaris van materieel.
Betrokkene is vanaf 1971 actief als vrijwillige strandwacht bij de Reddingsbrigade ’s-Gravenzande. Gedurende 34 jaar is betrokkene vrijwilliger en bestuurslid van de Protestantse Gemeente Naaldwijk.
De heer L.J.H.M. (Leo) van Marrewijk te ’s-Gravenzande is reeds 25 jaar vrijwilliger bij diverse verzorgingshuizen van Zorginstelling Pieter van Foreest in Westland (De Kreek, De Naaldhorst, De Opmaat, De Hooge Tuinen).
Hij is jaarlijks actief voor als lotenverkoper voor de Zonnebloemactie. Van 1994 tot 2008 was hij veelzijdig vrijwilliger voor de RK Parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Honselersdijk. Sinds 1995 is decorandus vrijwilliger (waaronder chauffeur voor reumapatiënten) bij de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o..
Daarnaast is hij sinds 17 jaar chauffeur op Strandrups De Vrijheid van het Platform Gehandicapten Westland en chauffeur en zorgvrijwilliger bij zorghotels onder auspiciën van het Nederlandse Rode Kruis.
Mevrouw M. (Marga) Nienhuis-Buist te De Lier is vanaf 1974-heden algemeen bestuurslid van de Stichting Steunfonds Dit Koningskind, afdeling Den Haag. Van 1982 tot 2012 was zij organisator en coördinator van de collecte van het Fonds verstandelijk gehandicapten in De Lier.
Sinds 1987 is betrokkene vrijwilliger bij woonzorgcentrum Triangel in de Lier. Zij was actief als voorzitter van de cliëntenraad (1987-2000) en lid van het pastorale overleg namens de Gereformeerde Kerk (1987-2000). Daarnaast is zij actief als veelzijdig vrijwilliger en organiseert zij diverse activiteiten.
Mevrouw A.M.J. (Guus) Staal-Lieshout te Monster is vanaf 1969 actief als bestuurslid en vrijwilliger voor de Gymnasiasten Korfbal Vereniging te Den Haag in de volgende functies jeugdtrainer, voorzitter van de Jeugdcommissie, wedstrijdsecretaris, lid van de Toernooicommissie, lid van de Kampcommissie, lid van de Publiciteitscommissie, medeorganisator van het jeugdkamp, kantinemedewerkster en redactielid van het clubblad. Bovendien werkt zij aan de complete digitalisering van het archief.
De heer L.C. (Leo) Persoon te Honselersdijk was in 1974 medeoprichter en sindsdien bestuurslid van de Watersport Vereniging Westland. Gedurende 41 jaar is betrokkene vrijwilliger bij en penningmeester van het wijkcentrum De Backerhof van de Stichting Vitis Welzijn te Poeldijk. Van 1995 tot 2005 was de heer Persoon vrijwilliger bij Bureau Slachtofferhulp, bureau Naaldwijk en Monster.
Sinds 2008 organiseert decorandus de jaarlijkse regionale Zomerbridge Westland. Vanaf 2010 is de heer Persoon vrijwilliger voor de RK parochie Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad in Honselersdijk, specifiek voor de ouderen binnen deze parochie. Daarnaast is betrokkene lid van het Westlands Mannenkoor en het Parosikoor van Deo Sacrum.
Mevrouw C.J.G. (Katy) van der Putten te Poeldijk is sinds 1991 vrijwilliger bij Basisschool Aloysius, thans De Zeester in Monster. Gedurende 7 jaar was zij vrijwilliger bij ziekenhuis Leyenburg. Van 1991 tot 2001 was zij bestuurslid van de Stichting 15 augustus 1945 en nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse herdenking.
Daarnaast is decorandus sinds 1995 vicevoorzitter van de Vereniging Van Eigenaren van het appartementencomplex Voorstraat, Poeldijk.
De heer W. (Willem) Roseboom te ’s-Gravenzande is sinds 1984 actief als clubarbiter, voorzitter/secretaris en penningmeester van de Biljartvereniging EGBV te 's-Gravenzande. Daarnaast geeft betrokkene sinds 2012 les aan beginnende biljarters.
Sinds 2005 is decorandus voorzitter en secretaris van het regiobestuur van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), regio Vlietlanden en sinds 2015 lid van de cie. Breedtesport van de landelijke KNBB. Betrokkene was jarenlang actief als vrijwilliger, jeugdtrainer, coach en scheidsrechter voor Voetbalvereniging ’s-Gravenzande, thans FC ’s-Gravenzande.
Van 2001 tot 2005 was betrokkene diaken en secretaris van de diaconie van de vrijzinnige wijkgemeente Uniekerk van de Protestantse gemeente ’s-Gravenzande en actief voor de jubileumcie. 100 jaar Uniekerk. .
Mevrouw A. (Aafke) Valentin-van der Hout te Naaldwijk is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij de Stichting Dorcas Aid International te Naaldwijk. Gedurende 26 jaar was zij vrijwillig winkelmedewerkster bij Christelijke boekwinkel Gideon te Naaldwijk en zij begeleidt daar jongeren met een beperking als stagiair.
Vanaf 1999 is betrokkene actief als veelzijdig vrijwilliger bij ’s-Heeren Loo en geeft zij daar catechese. Zij is pastoraal medewerker bij de Protestantse gemeente in Naaldwijk en begeleidt zij de bijeenkomsten van de Rouwgroep. Vanaf 2002 is mevrouw Valentin vrijwilliger bij de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Westland. Daarnaast is mevrouw reeds jarenlang mantelzorger.
Mevrouw C.A.M. (Toos) Verbeek-van der Knaap te Honselersdijk is vanaf 1982 actief als vrijwilliger bij de Bartholomeusparochie Poeldijk als voorganger, lid van het parochiebestuur en aanspreekpunt voor de Parochiële Charitatieve Instelling en afvaardiging namens genoemde parochie in de Pastorale Raad van verzorgingshuis De Terwebloem.
Gedurende 31 jaar is betrokkene vrijwilligster en penningmeester bij het project Klas in de Kas. Vanaf 2012 is betrokkene actief als planner en bijrijder op de Plusbus van Vitis Welzijn.
De heer J. (Jan) Vermeer te Naaldwijk is sinds 1992 veelzijdig vrijwilliger, coördinator pastoraal werk en ouderling van de Protestantse gemeente Naaldwijk. Voorheen was hij bestuurlijk betrokken bij de Gereformeerde Kerk Monster.
Daarnaast was betrokkene van 2000 tot 2015 achtereenvolgens bestuurslid, voorzitter en vicevoorzitter van de cliëntenraad van woonzorgcentrum de Rozenhof en hij nam zitting in de bouwcie. voor het realiseren van een nieuw wooncomplex.
Mevrouw M.E.A. (Riet) Voorberg-Vermeer te ’s-Gravenzande was gedurende 24 jaar ouderling, pastoraal medewerker en lid beroepingscommissie bij de Gereformeerde Kerk 's-Gravenzande. Van 1992 tot 2006 was betrokkene vrijwilliger bij de Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne te ’s-Gravenzande.
Daarnaast was zij gedurende 12 jaar kok bij de dagopvang voor ouderen bij ontmoetingscentrum Kornalijn in ’s-Gravenzande. Vanaf 2002 is mevrouw Voorberg actief als vrijwilligster tijdens het krent- en verkoopseizoen bij Themapark de Westlandse Druif en vanaf 2010 is zij vrijwillig verkoopmedewerkster bij de Stichting Kringloopwinkel Re-Sell in ’s-Gravenzande.
De heer G.E.M. (Gerard) de Vreede te Honselersdijk is vanaf 1967 lid en actief vrijwilliger bij Zangkoor Deo Sacrum (technische zaken, bestuurslid, oud-papier ophaaldienst) en sinds 2000 is hij voorzitter van de Commissie Bartholomeuskoor. Gedurende 19 jaar was betrokkene voorzitter en (vice-)penningmeester van Stichting Dorpsblad "De Poeldijker".
Van 1985 tot 2000 was decorandus voorzitter van de Ouderraad en de Oudervereniging van de RK Basisschool Verburchhof. Sinds 2008 is de heer De Vreede bestuurslid van het Oranje Comité Poeldijk.
De heer A.P.M. (Ton) Willemsen te Wateringen is gedurende 15 jaar actief geweest als vrijwilliger en dirigent bij Popkoor Timeless te Wateringen. Vanaf 2003 is betrokkene medeoprichter, vrijwilliger en dirigent bij Popkoor Bes'Tof te Wateringen. Daarnaast is decorandus vanaf 2005 vrijwilliger, dirigent en arrangeur bij koor Rejoice.
De heer R.L.T. (Ruud) van der Zalm te Honselersdijk was gedurende 23 jaar vrijwilliger en secretaris van voetbalvereniging SV Quick Steps. Betrokkene was actief als voorzitter van gymvereniging Selva/Dia en bestuurslid van zorginstelling het Rijnlands Zeehospitium.
Van 1989 tot 2009 vervulde decorandus een bestuursfunctie en was vrijwilliger van de Paulus Parochie in Den Haag en vanaf 2012 is hij vicevoorzitter van de RK-parochie Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad in Honselersdijk. Vanaf 2002 is betrokkene vrijwilliger en bestuurlijk actief voor het Coöperatie Villapark ‘Hunerwold State’ UA in Wateren.
Mevrouw M.C.A. (Riet) van Zijl-Scheffers te Poeldijk is sinds 1975 actief als vrijwilliger bij de RK Bartholomeusparochie in Poeldijk. Zij assisteert bij het maken en rondbrengen van de kerkboekjes, schenkt koffie bij parochiebijeenkomsten. Daarnaast is zij vanaf 1992 actief als vrijwilligster (maaltijden rondbrengen en koffieschenken) bij verzorgingshuis De Wittebrug en is zij mantelzorger voor haar schoonzus.
Aan onderstaande personen zijn de versierselen elders of nog niet uitgereikt.
-        De heer (P.W.) Annaars te Wateringen. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en versierselen zijn uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid te ’s-Gravenhage.
-        De heer D.J. (Daan) de Kok te Monster. De versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden op een later moment uitgereikt.
-        De heer N. (Nico) Zeeman te Poeldijk. De versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden op een later moment uitgereikt.