Lintjesregen 2017: Zoetermeer

Archief
Lintjesregen
ZOETERMEER - In Zoetermeer zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Twaalf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen: ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Twaalf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Blankespoor-Smallenburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Unie van Vrijwilligers (UVV), buurtvereniging De Tuinhof (Segwaert), penningmeester en muziekbibliothecaris van de cantorij Ichtuskerk, secretaris pastoraal team en gastvrouw kerkgebouw Ichtuskerk, bibliothecaris en bestuur christelijke zang- en oratoriumvereniging Cantate Deo, collectant voor diverse goede doelen.

De heer Brouwer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sectordirecteur Erasmus College, collectant en regiocoördinator Jantje Beton, bestuurslid Oranjestichting Zoetermeer, vrijwilliger bij zwemvereniging WVZ.

Mevrouw van Dijck-Eijkman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 43 jaar actief namens de Unie van Vrijwilligers (UVV), mede-initiatiefnemer telefooncirkels, betrokken bij UVV-samenwerkingsproject het Rode Kruis en Palet Welzijn.

Mevrouw de Jong-van der Plas, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 25 jaar gastvrouw in Lange Land Ziekenhuis, lid sinds 1971 van Apostolisch Genootschap Zoetermeer.

De heer Kiehl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voorzitter buurtvereniging Buytenrode, lid werkgroep Verkeer Buytenwegh, kampstaflid KNVB-jeugdsportkampen, trainer/coach jeugdteams korfbalvereniging Phoenix, actief namens Zuid-Hollandse vereniging van PostzegelVerzamelaars (ZHPV).

Mevrouw Kolvers-de Jooden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leidster seniorensoos in kerkelijk centrum De Oase, scoutinggroep Movertro (Voorburg), leidster zondagsschool Nederlands Hervormde Gemeente (Voorburg).

De heer Looijaard, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Brancardier en regionaal voorzitter bij nationale vereniging De Zonnebloem, voorzitter parochiewijkraad van de Genesarethkerk, bestuurslid en voorzitter van toenmalig dekenaat Vliethaghe, medezeggenschapsraadslid katholieke basisschool De Touwladder, voorzitter Wereldwinkel Zoetermeer, vrijwilligerswerk voor sociaal-maatschappelijke stichting Piëzo, voorzitter cliëntenraad van verpleeghuis Vivaldi.

De heer Mansveld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voorzitter organisatie Avondvierdaagse Zoetermeer.

Mevrouw Schouten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger rolstoelvierdaagse, bestuurslid afdeling Zoetermeer-Buytenwaert van De Zonnebloem, collectant en wijkhoofd KWF Kankerbestrijding, vrijwilliger hospice Zoetermeer.

De heer Timmer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger Baptisten gemeente in Den Haag, ouderling Diaconaal Overleg van de Zoetermeerse Kerken, bestuurslid Wandelsportvereniging Haaglanden, ‘parcoursbouwer’ Sint Nicolaastocht en Zoetermeerse Avondvierdaagse, secretaris wandelsportvereniging De Woudlopers, lid wandelpeloton Algemene Vereniging van Oud-personeel van de Koninklijke Marine.

De heer ter Veld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mede-oprichter schietsportvereniging Contact Oud-Mariniers Zoetermeer, voorzitter en bestuurslid tentoonstellingscommissie Zoetermeerse vogelvereniging De Vogelvriend, kantinebeheerder korfbalvereniging De Meervogels, bestuurslid Schietvereniging Zoetermeer.

De heer Zonneveld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voorzitter afdeling Zoetermeer Terre des Hommes, secretaris winkeliersvereniging Buytenwegh, secretaris sociaal-cultureel centrum op het woonwagencentrum Fruitweg Den Haag.