Lintjesregen 2017: Zoeterwoude

Archief
Lintjesregen
ZOETERWOUDE - In Zoeterwoude zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Zes inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Één van hen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vijf inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Kolff, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1998 tot 2007 oprichter en penningmeester van de European Association of South Asian Studies (EASAS), haalde in 1976 de tweejaarlijkse European conference of Modern South Asian studies naar Nederland en organiseerde deze conferentie vrijwel alleen. Diverse functies vervuld bij de Nederland-India Vereniging, waaronder vice-voorzitter. Organiseerde bijeenkomsten op cultureel gebied en onderhoudt contacten met de Indiase Diaspora en met Hindoe organisaties in Nederland.
Actief als vrijwilliger bij de gemeente rond de Dorpskerk te Zoeterwoude, verzorgt regelmatig meditaties voor de zondagse kerkdienst als voorganger in de dienst. Lid van de cantorij van de Dorpskerk en voorzitter van de Raad van kerken van Zoeterwoude, alsmede lid van de stuurgroep Conciliair Proces van de Raad van kerken. Bestuurslid, secretaris en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Leidse Synagoge.
Geprofest lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS). Voorzitter van de Monumenten Commissie van de gemeente Zoeterwoude. De heer Kolff was van 2002 tot 2004 betrokken bij de organisatie Hindoe Omroep (OHM). Van 1991 tot 2003 verbonden aan de Universiteit Leiden als Hoogleraar Moderne geschiedenis van Zuid-Azië. Vanaf 1994 tot 2005 voorzitter en lid van bestuur van The International Centre.
Vijf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Berk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lid geweest van het kerkkoor van de St. Jans parochie en vanaf 1981 tot heden lid van dames- en herenkoor de Goede Herder Parochie te Zoeterwoude/Leiderdorp. Zij zorgt voor het luiden van de kerkklokken na afloop van rouwdiensten. Vrijwilliger bij de bejaardensociëteit Zoeterwoude Rijndijk, vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling de Driesprong.
Mevrouw Van Dam, Zoeterwoude Dorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilliger bij Natuur- en Milieu Educatie Zoeterwoude (NMEZ), een klein groepje vrijwilligers dat jaarlijks verschillende natuur- en milieuactiviteiten organiseert voor de verschillende groepen van de vier basisscholen van Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk.
Lid en later voorzitter van ouderraad Klaverweide school, vrijwilligerswerk bij Vrij Groen Tuin van de Stichting Ideewinkel te Oegstgeest., meegeholpen bij een project van Stichting Salix 'De Polderkringloop'. Betrokken bij de afvalstoffeninzameling van de gemeente Zoeterwoude. Vrijwilliger bij de Knotgroep 'Meer en Woud', organiseert diverse activiteiten van de St. Jans Fanfare, waaronder de  organisatie van de Kerstmarkt. Activiteitenbegeleider bij IBG (Intensieve Begeleiding) Cronesteijn.
De heer Droog, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Droog heeft zich als penningmeester ingezet van 1984 tot 1996 bij de Parochie St. Jan Onthoofding. Penningmeester van de Parochiële Charitatieve Instelling. Penningmeester bij de stichting Kunst en Cultuur te Zoeterwoude. Schuldhulpmaatje bij Stichting Schuldhulpmaatje te Zoeterwoude. Lid van Bridge team 'Boschbloem' in Voorschoten. Lid van Vogelweide beheer, dat in het seizoen nesten in het weidegebied opspoort en markeert om te voorkomen dat tijdens het maaien nesten worden vernield.

De heer Hartlooper, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Secretaris van zangvereniging Cantate Domino. Lid van jubileumcommissie. Bestuurslid en secretaris bij Progressief Zoeterwoude. Secretaris van bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Corbulo (BOOC). Vrijwilliger bij Handicap & Computer, onderdeel van Radius, een organisatie die als doel heeft het welzijn te bevorderen van ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte in Leiden en Oegstgeest.
Bestuurslid van de Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) regio Leiden. Vertegenwoordigde de afdeling Reizigersadviesraad Holland-Rijnland. Lid adviesorgaan ROVH (Reizigersadviesraad voor het Openbaar Vervoer Holland Rijnland) en lid van RHM (Stichting Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Hollands Midden). Lid van de WMO/Seniorenadviesraad.

Mevrouw Van Steen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijwilligster bij de wekelijkse handenarbeidlessen op de Aloysiusschool te Zoeterwoude. Coördinator wijkcontactgroep van de Parochie Petrus en Paulus (voorheen St. Jans Onthoofding/Christus Dienaar kerk). Vrijwilligster en coördinator interieurverzorging van de Christus Dienaar Kerk te Zoeterwoude. Vrijwilligster bij Katholiek Vrouwengilde.