Instellingen

Den Haag houdt 57 miljoen euro over: vooral door minder geld naar zorg

(Archieffoto)
(Archieffoto)
DEN HAAG - Den Haag heeft 57 miljoen euro overgehouden op de begroting van 2016. Dat komt onder andere doordat de gemeente minder geld heeft uitgegeven aan zorg en het jeugdbeleid dan vooraf was verwacht. Ook was er een meevaller omdat de Metropoolregio de rol van financier van de HTM van de gemeente heeft overgenomen. De kosten voor de bijstand lagen daarentegen weer een stuk hoger dan begroot. De totale begroting van de gemeente bedraagt zo'n 2,5 miljard euro.
Dat blijkt uit de jaarrekening die wethouder Tom de Bruijn (D66) van Financiën dinsdag heeft gepresenteerd. De gemeente heeft in totaal 15,6 miljoen euro minder uitgegeven aan zorg en welzijn dan begroot. Voor jeugdzorg gaat het om een bedrag van totaal 13 miljoen euro minder.
Als belangrijkste oorzaak wordt de decentralisatie van de zorg genoemd. In 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal zorgtaken en het jeugdbeleid overgenomen van het Rijk. Maar met deze taken heeft de gemeente nog weinig praktijkervaring opgedaan waardoor lastig is in te schatten welk budget hiervoor begroot moet worden, stelt het college in de jaarrekening.

PvdA bezorgd

De PvdA in de Haagse gemeenteraad baalt ervan dat er miljoenen euro's aan zorgbudget blijft liggen. 'Het is de derde keer op rij', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'De zorg in Den Haag is nog niet goed genoeg en nog niet toegankelijk voor iedereen. Het is dan niet uit te leggen dat we mensen een hoge eigen bijdrage vragen. Wij willen dan ook dat de eigen bijdrage op begeleiding en dagbesteding wordt afgeschaft. Dat is al gebeurd in tientallen steden en dorpen in Nederland.'
De overheveling van taken van vervoersbedrijf HTM naar de Metropoolregio levert de gemeente Den Haag een meevaller van 15,8 miljoen euro op. In 2016 is namelijk besloten dat de Metropoolregio de rol van financier van de HTM overneemt van de gemeente. Daardoor loopt de gemeente minder renterisico.

Meer kosten bijstand

De bijstand blijft onverminderd leiden tot extra uitgaven voor de gemeente. In 2016 gaf Den Haag 23,6 miljoen euro meer uit dan verwacht. Dat komt volgens het college met name door een nieuw verdeelmodel dat het Rijk gebruikt bij de verdeling van budgetten voor de bijstand. Dat werkt in het nadeel van de gemeente Den Haag, vindt het stadsbestuur. De gesprekken met het Rijk om het model aan te passen, lopen nog.
Toch is er ook goed nieuws rond de bijstand. Het aantal bijstandsuitkeringen is wel gestegen maar minder snel dan gedacht. Dat komt vooral doordat ruim 5800 mensen aan het werk of naar school zijn geholpen, onder wie 2000 jongeren.