Instellingen

Projectontwikkelaar zette Leidschendam-Voorburg onder druk om nieuwe supermarkt

Een filiaal van Hoogvliet. Archief
Een filiaal van Hoogvliet. Archief © Wesley Hoek
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg heeft onder druk van een projectontwikkelaar de komst van een nieuwe supermarkt aan het einde van de Herenstraat tegengehouden. De ontwikkelaar, Waaijer Projectrealisatie, dreigde de bouw van een nieuwe Hoogvliet-supermarkt in combinatie met woningen af te blazen als in The Village, onder de Utrechtsebaan, een concurrent zou worden gevestigd.
Dat blijkt uit een zogenaamd ‘feitenrelaas’ over de komst van een extra supermarkt naar het centrum van Voorburg. Wethouder Frank Rozenberg (Gemeentebelangen)
. Hij liet vertrouwelijke informatie publiceren, terwijl de gemeenteraad daarover nog geen oordeel had geveld.
Uit dat verslag dat door de burgemeester naar de raad is gestuurd, blijkt dat Waaijer Projectrealisatie, dat een nieuwe Hoogvliet en woningen wil bouwen in het centrum, grote druk op het gemeentebestuur heeft uitgeoefend om te voorkomen dat er concurrentie bij kwam.

College stemt niet in

In het relaas staat dat wethouder Rozenberg op 21 maart in een vergadering van het college van burgemeester en wethouders laat weten dat hij de komst van die extra supermarkt wil tegenhouden. Maar het college stemt daar niet mee in.
De volgende morgen deelt de gemeentelijke projectleider dat besluit aan de ontwikkelaar van Hoogvliet mee. Maar die is na een kwartier durend overleg duidelijk. Als er een extra supermarkt in The Village komt, hoeft er niet gesproken te worden over het sluiten van een contract over diens plannen. Met andere woorden: dan komt er geen nieuwe Hoogvliet-supermarkt achter het oude raadhuis van Voorburg.

Verbod

Daarop stelt Rozenberg aan het college voor toch een verbod op een extra supermarkt in The Village te gaan voorbereiden. Een paar dagen later wordt ook een planning gemaakt. Daarin staat dat de gemeenteraad op 11 april een beslissing moet nemen en dat dit besluit de dag erna wordt gepubliceerd. Met die officiële publicatie kan de komst van de nieuwe supermarkt worden geblokkeerd.
Om dit mogelijk te maken, worden de stukken alvast klaargemaakt om te publiceren in de gemeenterubriek van ’t Krantje en op de gemeentelijke website, overheid.nl en Staatscourant. Bij sommige van die media moeten stukken al 48 uur van tevoren worden aangeleverd.

Marathondebat

Op 11 april is er dan de vergadering waarbij blijkt dat er in de gemeenteraad geen meerderheid is voor het verbod op de extra supermarkt in The Village. Tijdens dat marathondebat krijgt Rozenberg om tien voor half twee ’s nachts van een ambtenaar te horen dat de stukken al zijn aangeboden aan de media. De wethouder informeert de burgemeester en later ook de andere wethouders. De dagen erna worden de stukken gerectificeerd.
Burgemeester en wethouders bieden voor het te vroeg publiceren excuses aan. ‘Het college betreurt de gang van zaken rond de publicatie’, schrijven ze in het feitenrelaas. En volgens de bestuurders is er ook niet iemand direct als schuldige aan te wijzen. ‘Hiervoor is niet specifiek opdracht gegeven, maar vloeit voort uit reguliere werkprocessen.’

Geen schending geheimhouding

Wel stelt het college dat er geen sprake is van schending van de geheimhouding. Als er iets moet worden gepubliceerd, moet dat worden aangeboden, is de redenering daarachter. En volgens het college gebeurt dat veel vaker, ook in andere gemeenten.
Woensdag werd al duidelijk dat de oppositie in de gemeenteraad veel kritiek heeft op de gang van zaken. Daarom is er donderdag een extra gemeenteraadsvergadering ingelast. Nu stelt ook collegepartij D66 dat dit een spannend debat wordt. Want er 'staat veel op het spel', aldus die partij. 'Niet alleen de positie van een wethouder, maar zelfs de toekomst van het college is plotsklaps onderwerp van discussie.'