Den Haag wil vele honderden sociale woningen extra, ook aan de kust en in 'dure' wijken

DEN HAAG - In tegenstelling tot andere grote steden, wil Den Haag ook in de toekomst veel nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Van alle nieuwe huizen dient dertig procent beschikbaar te zijn voor lage inkomens. Dat betekent in de praktijk 600 tot 750 woningen per jaar.
Ook komen er nog eens jaarlijks 500 tot 700 middeldure huurwoningen bij. Er ‘moeten voldoende betaalbare en beschikbare woningen voor mensen met een laag inkomen’ zijn, staat in de woonvisie voor de periode 2020-2030 die wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) woensdag heeft gepresenteerd.
Een opmerkelijk voorstel omdat bijvoorbeeld in de visie van Rotterdam over dezelfde periode staat dat er juist duizenden goedkope woningen moeten worden gesloopt. Iets wat leidde tot een stevig debat in die stad.

Afspraken

De wethouder wil over de bouw van die nieuwe goedkopere woningen afspraken maken met de Haagse woningbouwcorporaties. Maar hij laat ook doorschemeren dat als die niet meewerken ‘nieuwe arrangementen en coalities’ moeten worden gevormd.
Den Haag had al een visie op de woonmarkt, maar die loopt tot 2020. Nu is er een nieuw plan voor de periode daarna. Daarin staat dat de stad een flink aantal opdrachten wacht. Zo moeten er veel nieuwe woningen bijkomen. De verwachting is dat Den Haag in 2020 ruim 530.000 inwoners heeft en in 2030 maar liefst 552.000.

Nieuwe vormen

Verder verandert de samenleving in snel tempo. Dat betekent dat er andere vormen van woningbouw nodig zijn. Bewoners willen bijvoorbeeld veel vaker zelf een huis neerzetten. Ook blijven mensen langer zelfstandig wonen.
In de nota onderstreept de wethouder het belang van goede huisvesting. ‘Een betaalbare, goed onderhouden en gebruiksvriendelijke woning in leefbare, gezonde wijken met voldoende voorzieningen is in Den Haag nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel een keiharde randvoorwaarde om mee te kunnen doen in een steeds complexer wordende maatschappij.’

Doelgroepen

Behalve dat er meer sociale huurwoningen bij moeten worden gebouwd, dienen er ook meer huizen te komen voor bepaalde doelgroepen. Dit om deze ‘veerkrachtige’ mensen aan de stad te binden: studenten, young professionals, stedelijke gezinnen of families waarvan de kinderen het huis hebben verlaten.
Wijsmuller noemt de ontwikkelingen van het ‘Central Innovation District’, het gebied tussen de stations Hollands Spoor, Den Haag CS en Laan van NOI ‘cruciaal’. Hier moet een moderne, hippe, wereldse wijk ontstaan, waar plek is voor veel nieuwe huizen, winkels en voorzieningen. Maar ook aan de stadsranden en de kust ziet hij veel kansen. Daarbij wordt ook voor het eerst sinds lange tijd ook de Vlietzone weer als gebied genoemd waar in de toekomst nieuwe huizen kunnen komen.

Waarschuwing

De wethouder wil verder aandacht blijven besteden aan wijken als in Laak, Transvaal en de Schilderswijk. Hier moet worden vernieuwd en dienen de woningen te worden verbeterd. In het Statenkwartier en Benoordenhout wil hij de ‘kwaliteit behouden’. Al klinkt er ook een waarschuwing: ‘sociale woningbouw behoort tot de mogelijkheden’. Aan de Zuidwestkant van Den Haag, bijvoorbeeld in Vroondaal, is ruimte voor exclusieve wijken.
Een andere belangrijke opdracht voor de komende jaren is het verduurzamen van de woningen. Den Haag wil in 2040 CO2-neutraal zijn. Dat betekent onder meer dat in de toekomst alleen nog huizen worden gebouwd zonder gasaansluiting. Voor 2020 moet er een plan komen voor hoe de woningen op een andere manier kunnen worden verwarmd.

Zonnepanelen

Doel is dat van alle 255.000 huizen in de stad in 2030 de helft wordt verwarmd met een niet fossiele warmtebron. De gemeente gaat ook het gebruik van zonnepanelen, duurzame bouwmaterialen en slimme meters stimuleren.
Wijsmuller denkt dat zo ook in de toekomst mensen graag in de stad komen wonen of er willen blijven. ‘De gunstige ligging aan zee, het levendige centrumgebied, de prettige woonwijken met goede voorzieningen, het cultuur-historisch erfgoed en het vele groen, maken dat Den Haag alle ingrediënten in huis heeft voor een hoge quality of life.’