Instellingen

Delft weer financieel gezond na bijna bankroet

© Archief
DELFT - Delft klimt weer uit het financiële moeras. Mede als gevolg van meevallers was er vorig jaar een overschot van 24 miljoen euro. Ook voor de komende jaren worden zwarte cijfers verwacht. Dat betekent dat de onroerendezaakbelasting omlaag kan en er ook geld is om te investeren in de stad.
Dat heeft de gemeente donderdagmiddag bekendgemaakt. De verwachting is dat Delft in de jaren tot 2021 jaarlijks tussen de vier en zes miljoen euro overhoudt. Het positieve resultaat is vooral te danken aan incidentele opbrengsten uit verkoop van vastgoed en grondopbrengsten in de Spoorzone. Behalve aan het opleven van de economie is het positieve resultaat ook te danken aan een ‘strak en sober beleid én aan het opvolgen van aanbevelingen die de provincie eerder heeft gedaan’, aldus de gemeente.
Delft verkeerde ruim twee jaar geleden nog op de rand van het bankroet. Door tegenvallende opbrengsten uit grondverkopen en de financiële tegenvallers bij de ontwikkeling van de Spoorzone, kwam de gemeente in grote problemen terecht. Het scheelde weinig of de stad was onder toezicht van de provincie komen te staan. Daarom moest er hard worden ingegrepen.

Forse daling ozb

Dat het nu weer beter gaat met Delft zullen bewoners merken. In de komende jaren kunnen de gemeentelijke lasten – vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) – fors omlaag. De gemeente trekt daarvoor 1,2 miljoen euro uit. Dat betekent in de praktijk een daling van 131 procent van het landelijk gemiddelde in 2017 naar 112 procent in 2018. Hiermee is de ozb lager dan voor de bezuinigingen. Verder is invoering van de hondenbelasting definitief van de baan.
Daarnaast wil de gemeente ook gaan investeren in de stad zelf. Het college van burgemeester en wethouders wil meer geld uittrekken voor beter onderhoud van straten en groen, voor het bestrijden van graffiti en voor meer toezicht en handhaving om overlast te voorkomen. Verder komt er extra geld voor de wijk Buitenhof en voor goede en toegankelijke voorzieningen, mobiliteit, sport en welzijnsaccommodaties.

Voorzichtig

Hoewel de perspectieven nu veel gunstiger zijn, blijft de stad voorzichtig. Naast dat de lasten worden verlaagd en er wordt geïnvesteerd, spaart de gemeente ook een deel van het geld.