Wethouder Baldewsingh: 'Zwemverbod bestaat al, geen aangiftes van aanrandingen'

DEN HAAG - De Haagse sportwethouder Baldewsingh verwerpt de inhoud van de brief van het personeel van het Zuiderparkbad. Personeel beschrijft in die brief een serie wantoestanden in het bad, waaronder diefstal, bedreiging en aanranding. De wethouder zegt donderdagmiddag in een reactie: 'Het is een anonieme brief, en dan voel je je misschien vrij om dingen te zeggen die niet kloppen.'
Volgens de wethouder grijpt de politie niet dagelijks of wekelijks in in het Zuiderparkbad, zoals wordt gesteld
. Alle gemeentelijke zwembaden hebben een protocol voor als mensen zich misdragen. 'Als er sprake is van verbaal geweld, diefstal of aanranding wordt er opgetreden en kun je tot maximaal een jaar ontzegging van de toegang tot het bad krijgen.'
In 2017 zijn er tien bezoekers geweest die een tijdelijk zwemverbod hebben gekregen, zo meldt Baldewsingh. Het ging daarbij om schelden naar medewerkers, intimidatie en overlast. Maar volgens de wethouder zijn er geen aangiftes gedaan, in elk geval niet door het personeel. 'Als er strafbare feiten zijn gepleegd wordt er aangifte gedaan, en dat is niet gebeurd. Het verhaal in de brief klopt dus niet.'

Aanranding

Baldewsingh weet verder te melden dat het afgelopen jaar er twee gevallen bekend zijn waarbij de kleding van een meisje naar beneden is getrokken, maar aanrandingen zijn er niet geweest. Wel heeft de wethouder de politie om meer informatie gevraagd.
Dat er een stijging is van het aantal incidenten in het Zuiderparkbad bestrijdt de wethouder niet, maar hij zegt ook 'laten we de zaken niet groter maken, weet u wat er op voetbalvelden gebeurt? Net geen aanrandingen misschien, maar er gebeuren veel dingen die niet bijgehouden worden.'

Beveiliging

Het Zuiderparkbad heeft met ingang van donderdag wel beveiliging, maar die is er kennelijk niet om de bezoekers een veilig gevoel te geven, maar om de pers buiten de deur te houden. 'Er is een cameraploeg met draaiende camera naar binnen gegaan, en dat mag niet,' aldus Baldewsingh.