Nieuws

Uitzendbureaus willen 2500 arbeidsmigranten in het Westland huisvesten

WESTLAND - Er is behoefte aan huisvesting voor 2500 tijdelijke arbeidsmigranten in het Westland. Dat blijkt uit een onderzoek onder uitzendbureaus in het Westland. De toenemende vraag is het gevolg van de aantrekkende economie.
Het tekort aan huisvesting is inmiddels ook al in de gemeenteraad besproken. De situatie is op dit moment zo nijpend dat uitzendbureaus hun werkkrachten tot wel zestig kilometer buiten Westland moeten huisvesten. Wethouder Frank Rijneveen: 'Het kan niet zo zijn dat zij hier wel mogen werken, maar niet mogen wonen.'
Tijdens het jaarlijkse overleg met de uitzendbranche heeft de wethouder begin deze maand begrepen dat er grote problemen zijn met de huisvesting. 'Van de 23 aanwezige bedrijven hebben er vijftien aangegeven dat zij op zeer korte termijn behoefte hebben aan huisvestingsplekken,' zegt Rijneveen. 'Ze zijn hard nodig, want uit onderzoek blijkt dat de mensen die in de bakken van het UWV zitten niet geschikt zijn voor dit werk.'  

Zoeken naar huisvesting buiten het Westland

Westflex uit De Lier is een van de uitzendbureaus die aan de bel getrokken heeft. Zij hebben 1400 uitzendkrachten aan het werk en hebben werk liggen voor nog 200 arbeidsmigranten. Maar omdat voor er voor hen geen woonruimte is, ontstaat er een probleem. 'Onze klanten roepen harder en wij gaan harder zoeken en onze grenzen verleggen. We zoeken dus ook buiten het Westland naar huisvestingsmogelijkheden. De uitzendkracht moet eerder op, is langer onderweg en de wegen lopen vol. Geen goede situatie dus', aldus directeur Frans van der Lugt van Westflex.  
Begin vorig jaar leek het nog erg leek mee te vallen met de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. In Naaldwijk wordt een locatie voor vierhonderd mensen gebouwd, maar voor de rest van de arbeidsmigranten zijn nog geen initiatieven ontplooid.