Instellingen

Help mee wilde eenden tellen want ze verdwijnen in hoog tempo

Eend met jongen
Eend met jongen © Omroep West

LEIDEN - De wilde eend is in gevaar. Het is weliswaar de meest voorkomende eendensoort in Nederland maar de populatie neemt flink af. Volgens tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn er zo’n 30 procent minder wilde eenden dan in 1990. Dat betekent dat er meer dan 100.000 broedpaartjes zijn verdwenen, terwijl daar geen duidelijke oorzaken voor aan te wijzen zijn. Mogelijk gaat het mis bij het opgroeien van de kuikens.

Erik Kleyheeg, ook wel Doctor Duck genoemd, doet onderzoek naar de overlevingskansen van eendenkuikens en daarbij heeft hij jouw hulp nodig. ‘Ik zou graag willen dat mensen jonge eendengezinnen volgen en doorgeven hoeveel jonge eendjes er zijn en hoeveel er over zijn na een week of twee weken.’

Meer dan 700 mensen hebben tot nu toe de eendenkuikens die ze hebben gezien geteld en doorgegeven aan Doctor Duck. Veel mensen blijven de jonge gezinnetjes volgen om zo te zien hoeveel jongen er daadwerkelijk groot worden. Kleyheeg heeft vorig jaar een pilot-onderzoek gedaan, maar om een betrouwbaar onderzoek te doen moet hij veel data hebben en dus meerdere jaren de eendenjongen volgen om zo ook vergelijkingen te kunnen doen tussen de verschillende jaren.

De resultaten tot nu toe

Driekwart van de eendenkuikens verdwijnt al in de eerste week nadat ze geboren zijn. In stedelijk gebied krijgen eenden minder jongen dan in landelijk gebied. Verder is bekend dat als de winters minder koud zijn de eenden vroeger gaan broeden, maar als het later dan toch koud wordt gaan de kuikens dood.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Heeft het afnemen van de eendenpopulatie te maken met meer roofdieren, het voedseltekort, het vroeger broeden of landbouwgif? Kleyheeg zit middenin zijn onderzoek omdat de jonge eendjes nu uit het ei komen. Wie mee wil doen aan zijn onderzoek kan waarnemingen over jonge eenden doorgeven via waarneming.nl.