Instellingen

Per direct zes maatregelen tegen misstanden in Zuiderparkzwembad: 'Het wangedrag is onacceptabel'

Het zwembad Zuiderpark
Het zwembad Zuiderpark © Omroep West
DEN HAAG - Bezoekers van het Zuiderparkzwembad moeten de komende tijd rekening houden met verscherpte maatregelen in en om het zwembad. Het cameratoezicht wordt bijvoorbeeld extra ingezet en mensen moeten bij binnenkomst hun identiteitskaart laten zien.
Volgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh zijn deze maatregelen nodig 'om het zwemplezier en veiligheid van zowel bezoekers als medewerkers te garanderen'. 'Het wangedrag van groepen bezoekers van zwembad op zaterdag- en zondagmiddag en in vakanties vind ik onacceptabel', stelt Baldewsingh.
Het zwembad kwam afgelopen week veel in het nieuws omdat jeugdige bezoekers zich op z'n zachtst gezegd niet goed gedroegen. Er zouden zelfs meisjes en vrouwen aangerand worden.

Brief naar media

Meerdere werknemers en oud-werknemers waren de misstanden beu en stuurden een brief naar de media. Meerdere mensen herkenden zich in het verhaal. Waaronder Sharon, die in het zwembad zelfs wel eens werd gezoend, bij haar keel werd gegrepen en en knal op haar kaak te verduren kreeg.
Niet alle medewerkers zijn het eens met de verstuurde brief, schrijft Baldewsingh: 'Op 21 april heeft er op mijn verzoek een gesprek plaatsgevonden met de medewerkers van het zwembad Zuiderpark. In verschillende bewoordingen geven zij aan dat zij zich voor het grootste gedeelte niet in de inhoud van de brief herkennen. Zij geven aan niet benaderd te zijn om de brief te ondertekenen. Meerdere medewerkers vertellen dat zij het gehad hebben met de anonieme briefschrijvers. Zij zijn trots op hun zwembad en hun team, en geven aan met elkaar hard te werken aan de kwaliteit van het zwembad. Elementen uit de brief herkennen zij wel.'

Medewerkers worden uitgescholden

Er zijn volgens de wethouder wel voldoende redenen om maatregelen te nemen: 'De medewerkers geven aan dat vooral op zaterdagmiddag, zondagmiddag en in de vakanties het voorkomt dat jongeren zich onderling misdragen en de medewerkers onheus bejegenen en uitschelden. Overigens geldt dit laatste ook voor volwassen ouders die met hun kinderen aan het zwemmen zijn.'
Alle maatregelen van Baldewsingh op een rij:
  • Met ingang van 20 april zijn beveiligers ingezet
  • Onbehoorlijk gedrag van bezoekers wordt niet geaccepteerd. In nauw overleg met de politie en de medewerkers worden duidelijke grenzen gesteld en bij een overtreding wordt direct passend opgetreden. Iedere vorm van ontoelaatbaar gedrag heeft direct consequenties.
  • Er worden extra informatieborden geplaatst met de gedragsregels, de wijze van optreden bij het afwijken van de regels (inclusief inzet politie) en de inzet van cameratoezicht
  • Het cameratoezicht wordt geïntensiveerd, zodat we wangedrag beter kunnen vastleggen
  • Er wordt een identiteitscontrole ingevoerd voor iedereen van 14 jaar en ouder, voordat toegang tot het zwembad wordt verleend
  • Op zaterdag- en zondagmiddag, alsook in de vakanties worden extra medewerkers ingezet voor het houden van toezicht aan het bad.