Instellingen

Minister Plasterk voelt zich niet verantwoordelijk voor vocht en schimmel in huizen

Schimmel in een Haagse woning.
Schimmel in een Haagse woning. © archief

DEN HAAG - Minister Plasterk (PvdA) blijft erbij dat de aanpak van vocht en schimmel in huurwoningen een 'verantwoordelijkheid is voor lokale partijen'. Plasterk doelt op verhuurders, huurders en gemeenten, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de SP.

Die

wilde van de minister een reactie op een oproep van het Haagse Ombudsteam. Dat team wil dat de

actie ondernemen om vocht- en schimmelproblemen in huurhuizen aan te pakken. 'Uiteraard is het zorgelijk wanneer bewoners worden geconfronteerd met vocht- en schimmelproblemen en naar hun oordeel te lang wordt gewacht met de aanpak daarvan',

.

De minister wijst er wel op dat er in Den Haag al maatregelen tegen vocht en schimmel zijn genomen. Zo is er door de drie grote corporaties in de stad (Haag Wonen, Staedion en Vestia) en de GGD Haaglanden een onafhankelijke 'vocht- en schimmelexpert' aangesteld. Die expert wordt ingezet bij woningen waar de overlast groot en de aanpak ingewikkeld is.

Prestatieafspraken

Verder zijn in de zogeheten 'prestatieafspraken' tussen gemeenten en woningcorporaties 'expliciet enkele afspraken gemaakt die bijdragen aan de aanpak van deze problematiek', aldus Plasterk. Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad ook toegezegd dat de aanpak van vocht- en schimmelproblematiek zal worden gemonitord, 'zodat deze zo nodig kan worden bijgestuurd'.

De vocht- en schimmelproblematiek in huurwoningen is groot. Op een meldpunt van Omroep West werd dan ook veel gereageerd. De drie grote Haagse woningcorporaties hebben meermaals benadrukt dat ze de problematiek serieus nemen.

Schadevergoedingen

Plasterk weet niet  hoeveel euro aan schadevergoedingen en smartengeld de afgelopen jaren is uitgekeerd door woningcorporaties en andere verhuurders aan huurders die kampen met vocht- en/of schimmelproblemen. Ook heeft hij geen inzicht in hoeveel woningcorporaties en andere verhuurders door de rechter dwangsommen opgelegd hebben gekregen vanwege het niet opknappen van een huurwoning met schimmel of achterstallig onderhoud.

De minister is niet van plan om een aparte inventarisatie van de vocht- en schimmelproblematiek te maken. Wel wordt er volgens Plasterk in het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018) een vraag opgenomen over het voorkomen van vocht- en schimmelproblemen in woningen. 'Op grond daarvan kan inzicht worden verkregen in de omvang van de problematiek.'