Komst van tramlijn door het Westland niet realistisch, wel toekomstmuziek

WESTLAND - Een tramlijn die het Westland met Den Haag verbindt. Het is de wens van meer dan 800 ondertekenaars van een internetpetitie voor een dergelijke lijn tussen Den Haag en Hoek van Holland. De gemeente Westland onderzoekt de mogelijkheid, maar op korte termijn zal het er niet van komen.
'Er zijn op dit moment te weinig passagiers voor zo'n tramverbinding', zegt wethouder Bram Meijer (vervoer) van de gemeente Westland. 'Om een dergelijke verbinding rendabel te maken, heb je minstens tienduizend passagiers per dag nodig. Dat halen we met de huidige busverbindingen al niet.'
Toch onderzoekt de gemeente samen met Metropoolregio Rotterdam-Den Haag het scenario van een spoorverbinding. Nu de metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland wordt aangelegd, wordt gekeken hoe een dergelijke lijn in de toekomst eventueel zou kunnen worden aangesloten op het Westland. Over twee maanden moet een eerste verkenning zijn afgerond.

Verbeteren

'Ondertussen kijken we wel hoe we het openbaar vervoer kunnen verbeteren', gaat wethouder Meijer verder. 'Zo zullen vanaf 2018 enkele buslijnen richting de steden in de spits vaker gaan rijden.' Belangrijke lijnen zullen op de drukste momenten zes keer in het uur rijden, waar nu nog vier keer per uur wordt gereden.
De petitie over de tramlijn door het Westland is hier te vinden. Eind juli willen de initiatiefnemers de petitie aanbieden aan de provincie Zuid-Holland.