Den Haag: Ruim 8000 banen erbij in 2014 en 2015

DEN HAAG - De werkgelegenheid in Den Haag is in 2014 en 2015 met ruim 8.100 banen gegroeid. Dat heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders woensdag bekendgemaakt. Het stadsbestuur ligt naar eigen zeggen op koers om voor het einde van de collegeperiode 10.000 nieuwe banen te creëren. De gemeente investeert maar liefst 68 miljoen euro in het werkgelegenheidsplan.
De banengroei is volgens het college 'boven verwachting'. De grootste groei was er in 2015 in de sectoren 'vervoer, opslag en post', zakelijke dienstverlening' en arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer'. Bij onder meer financiële instellingen en verzekeraars ging juist werkgelegenheid verloren.
In 2015 kwamen er in de stad 20.000 banen bij en verdwenen er 16.000. Per 1 januari 2016 telt Den Haag 272.000 banen. In de stad waren op dat moment 49.000 ondernemingen gevestigd, waarvan 30.000 ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel). Recentere cijfers dan over begin 2016 zijn er niet. De banengroei kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de aantrekkende economie. Die zal na dit jaar weer op het niveau zijn van voor het begin van de crisis in 2008.

Minder groei dan andere grote steden
Ook de gemeente zelf heeft de nodige banen gecreeërd. Zo kregen 210 jongeren een baan bij de gemeente. In 2017 moeten er duizend gesubsidieerde arbeidsplaatsen bijkomen in Den Haag. Deze 'STiP-banen', onder meer in zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en in het onderwijs, zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden die al langere tijd geen werk hebben en 'door omstandigheden of een beperking niet makkelijk zelf aan werk kunnen komen'. Door deze banen verdwijnt volgens de gemeente geen bestaand werk. Tot nu toe zijn er volgens PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh (sociale zaken en werkgelegenheid) 200 STiP-banen gerealiseerd.  
De gunstige ontwikkelingen betekenen volgens het college niet dat 'we een pas op de plaats kunnen maken; een forse inzet op de transformatie en verbreding van de Haagse economie blijft hoogst noodzakelijk'. Van oudsher is de landelijke overheid de banenmotor van de stad. Maar onder meer vanwege de 'matige groei van het openbaar bestuur' blijft de economische groei in Den Haag (2,2 procent) achter bij andere grote steden. Het stadsbestuur wil minder afhankelijk zijn van de rijksoverheid als werkgever en zet daarom onder meer in op een 'innovatieve kenniseconomie', (zakelijk) toerisme, veiligheid, cybersecurity en 'vrede en recht'.

Beroepsbevolking groeit

Extra banen zijn ook de komende jaren hard nodig, want de Haagse beroepsbevolking groeit tot 2025 naar verwachting met 25.000 tot 30.000 mensen. En de 'voortgaande digitalisering' zorgt ervoor dat administratieven banen op mbo-niveau verdwijnen. In de de relatief kleine Haagse 'maakindustrie' zijn er ook weinig vacatures voor laagopgeleiden. Verder is er grote concurrentie van andere steden bij 'het aantrekken van bedrijven en nieuwe vormen van werkgelegenheid'.
Eind 2016 telde Den Haag bijna 26.000 bijstandsgerechtigden, ongeveer evenveel als een half jaar eerder. Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering daalde in die periode met bijna 200. De aanpak van de jeugdwerkloosheid noemt het stadsbestuur 'succesvol'.