Instellingen

Tien vragen over opvang statushouders in Ypenburg

Woningen statushouders Ypenburg
Woningen statushouders Ypenburg © Omroep West

DEN HAAG - In Den Haag klaagt een groep statushouders van circa 30 man over hun leefomstandigheden. De asielzoekers met verblijfsvergunning wonen aan de Koolwitjelaan in Ypenburg en zijn ontevreden over de huisvesting daar. Dit nieuws riep de afgelopen dagen veel reacties op, daarom hieronder een overzicht met de feiten. Hoe zit het nu precies?

Waar klagen de statushouders over?


De groep is

. Ze vinden dat er te weinig privacy is en dat ze te weinig geld krijgen. Daarnaast vinden ze het niet schoon genoeg in de huizen.

Om hoeveel statushouders gaat het?

In Ypenburg wonen 120 statushouders, allemaal alleenstaande mannen. Ze zijn verdeeld over vijftien huizen, waar ze met acht man in wonen. Ongeveer dertig statushouders hebben afgelopen vrijdag geprotesteerd bij het Haagse stadhuis. In totaal wonen in Den Haag 273 alleenstaande statushouders in groepswoningen (dus met gedeelde voorzieningen), verdeeld over vier locaties. ‘Bij heel veel statushouders gaat het wel goed en zien we deze problemen niet’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Waar komen ze vandaan?

Het grootste gedeelte, zo'n driekwart, van alle statushouders in Den Haag komt uit Syrië en Eritrea.

Hoeveel geld krijgen de statushouders per maand?

De mannen die op de Koolwitjelaan wonen krijgen een uitkering van ongeveer 550 euro per maand (hoogte is afhankelijk van leeftijd, of ze studeren, etc). Hiervan betalen ze onder andere de huur, levensmiddelen en zorgverzekering.  ‘Ze worden gekort op hun uitkering omdat ze met elkaar samenwonen in één huis. Dat is in dit geval zuur, maar is niet anders’, aldus de woordvoerder.

Hoeveel betalen ze aan huur?

210 euro per maand.

Hoeveel vierkante meter privéruimte hebben de statushouders?

De mannen wonen met zijn achten in een huis en hebben ieder een eigen kamer van 10 vierkante meter. Ze delen een gezamenlijke woonkamer, keuken, douche en wc.

Betalen de statushouders voor het schoonmaken?

Volgens de groep statushouders wordt er geld van hun uitkering ingehouden voor schoonmaakkosten, daarom vinden ze dat de instanties hun woning schoon moeten maken. 'Dat is een misverstand', zegt de woordvoerder. 'Ze betalen inderdaad een kleine opslag, maar dat is bedoeld voor als ze vertrekken uit hun woning.'

Hoe lang blijven de vluchtelingen er wonen?

Dat verschilt. Dit is een startlocatie voor alleenstaande mannen. Vaak volgt daarna nog gezinshereniging en schuiven ze door naar een zelfstandige woning. Het varieert per geval hoe snel dat gaat. Als ze werk hebben of naar school gaan, gaan ze vaak door', zegt de gemeentewoordvoerder. De woningen aan de Koolwitjeslaan zijn voor een periode van tien jaar beschikbaar voor de statushouders. Daarna worden ze aangeboden aan andere woningzoekenden in Den Haag.

Krijgen ze begeleiding?

De vluchtelingen vinden zelf dat ze aan hun lot worden overgelaten, volgens de gemeente is dit niet het geval. Er is vier uur per dag een huismeester aanwezig die toezicht houdt. Daarnaast is er woonbegeleiding, die 50 uur per week op locatie is. Iedere statushouder heeft een uur per week een vestigingscoach. Ook zijn er op de Koolwitjelaan zo'n 35 vrijwilligers actief.

Krijgen de statushouders taalles?

Tot 27 jaar krijgen ze iedere dag taalles. Wie ouder is krijgt twee á drie taallessen in de week. Hiervoor betalen ze zelf via een lening bij DUO. De lening wordt ze kwijtgescholden als ze hun inburgeringscursus halen.