Instellingen

Haagse horecazaken krijgen eigen herrie-app

© Archief

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat een proef houden met een meetsysteem voor geluid op de Grote Markt. Ondernemers kunnen direct via een app of online zien of het geluid de normen overschrijdt. Als dat zo is, kunnen ze de muziek zachter zetten of de deuren sluiten.

Dat heeft de gemeente Den Haag vandaag bekend gemaakt. Het idee voor een ‘pilot’ met het monitorsysteem werd door Koninklijke Horeca Nederland geopperd tijdens een werkbespreking van de gemeenteraad

.

In februari van dit jaar werd duidelijk dat er onrust was ontstaan bij de ondernemers op het uitgaansplein. Door de strengere handhaving van de geluidsnormen in de Haagse binnenstad zouden veel kroegen in de problemen komen. Zo stopten de traditionele salsa-avonden in De Boterwaag zijn na een boete van 5.000 euro door gemeente vanwege geluidsoverlast. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg een bezoek.

Onderzoek

Tijdens de werkbespreking kondigde wethouder Tom de Bruijn (D66, milieu) ook aan dat hij een onderzoek zou laten uitvoeren naar de wijze waarop de geluidsnormen in bepaalde gebieden in de stad zouden kunnen worden verruimd.

Een rapport daarover, van een gespecialiseerd bureau, is nu klaar. Het blijkt dat er onder voorwaarden veel mogelijkheden zijn. Maar er doemt ook een probleem op, schrijft De Bruijn aan de gemeenteraad. ‘Er is echter geen eenduidige conclusie te trekken op basis waarvan op dit moment een afgewogen keuze mogelijk is’.

Festiviteiten

De wethouder wil nu voor het eind van het jaar met een voorstel komen voor de verruiming van geluidsnormen bij individuele festiviteiten. Hiervoor worden de komende periode akoestische onderzoeken verricht en wordt er intensief gesproken met zowel horecaondernemers als buurtbewoners.

Het systeem waarmee nu eerst een proef wordt gehouden wordt ook in andere steden als Rotterdam en het Belgische Leuven gebruikt. Het berekent uit de verschillende geluidsignalen wat de bijdragen zijn van de individuele horeca-inrichtingen. De horecaondernemers zien direct wat de bijdrage van etablissement is, door middel van kleuren van een stoplicht. Groen voldoet, oranje is een waarschuwing voor overtreding van de norm, bij rood wordt de norm overschreden. Ondernemers kunnen vervolgens maatregelen treffen.