Waarom doet de gemeente Den Haag niets aan de overlast van ondergrondse afvalcontainers?

DEN HAAG - Ondergrondse afvalcontainers zijn een bron van ergernis voor sommige mensen. Zo blijkt uit verschillende reacties in de rubriek Rake Vragen van Omroep West. Bij de Haagse markt wordt het afval niet in, maar naast de containers aangeboden. De lucht is soms niet te harden.
Ondanks herhaaldelijke verzoeken van omwonenden aan de gemeente Den Haag is het afval de afgelopen dagen volgens omwonenden niet opgehaald. Sterker nog, de rotzooi stapelt zich steeds verder op. Met soms wel heel erg onhygiënische situaties tot gevolg. Zeker met het warme weer van de afgelopen dagen is de stank tientallen meters verderop te ruiken.
Volgens Lies van Uum, die Omroep West benaderde met haar 'rake vraag', laat niet alleen de gemeente Den Haag het behoorlijk afweten. Naast onwetende en/of lakse bewoners, dumpen ook de marktkooplieden hun afval op straat.

Meerdere klachten

En Lies is niet de enige die zich eraan ergert, want ook andere buurtbewoners schieten ons op straat aan. Zij hebben deze week meerdere malen geklaagd bij de gemeente, maar het afval is dinsdagavond nog steeds niet opgeruimd, zeggen ze. De gemeente Den Haag was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.
Heeft u ook overlast als gevolg van de ondergrondse afvalcontainers? Dan kunt u dat in de loop van woensdag kwijt bij ons meldpunt op deze website.