Instellingen

Waterschappen willen muskusratten het liefst helemaal uitroeien

© Archief
REGIO - De muskusrat wordt de komende jaren de oorlog verklaard. De Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland willen samen met andere waterschappen het aantal muskusratten fors verminderen. Uiteindelijk zou Nederland net als België en Engeland helemaal muskusrat-vrij moeten zijn vinden ze. De muskusrat is een bedreiging voor de veiligheid, omdat ze door het graven van tunnels de dijken verzwakken.
Volgens de Hoogheemraadschappen is het op lange termijn ook goedkoper om de muskusrat uit te roeien. Uiteindelijk zou de muskusrat dan alleen langs de grens met Duitsland bestreden hoeven te worden, hetgeen goedkoper is dan landelijke bestrijding.
De muskusrat is geen bedreigde diersoort en hoort bovendien van oorsprong ook niet in Nederland thuis.  De Hoogheemraadschappen vinden wel dat de ratten zo diervriendelijk mogelijk gevangen moeten worden, zonder bijvangst. De laatste jaren zijn er tal van nieuwe technieken bijgekomen die daarbij kunnen helpen. Bovendien zijn er ook hulpmiddelen gekomen die het werk van de rattenvangers makkelijker maken.

Drone tegen ratten


De komst van de drone is daar een voorbeeld van. Het apparaat zou gebruikt kunnen worden voor het nemen van watermonsters die inzicht bieden in de aanwezigheid van muskusratten. De eerste resultaten van deze innovatie zijn volgens de Hoogheemraadschappen hoopvol.