Instellingen

Politie Den Haag kan niet genoeg allochtone medewerkers vinden

Demo Partij vd Eenheid
Demo Partij vd Eenheid
DEN HAAG - Het lukt de politie in Den Haag nog niet om voldoende nieuwe medewerkers aan te nemen met een migranten achtergrond. Den Haag blijft achter op het landelijke streefcijfer van 25 procent. Dat komt onder meer door het slechte imago van de Haagse politie vanwege een aantal incidenten zoals de rellen in de Haagse Schilderswijk.
Erik Akerboom, de baas van de nationale politie wil dat in 2018 25 procent van de nieuwe agenten in Nederland een migranten achtergrond heeft. Den Haag blijft in 2016 steken op 15,1 procent en verwacht in 2017 uit te komen op een instroom van 18 procent. Dat blijkt uit cijfers die chef van de politie-eenheid Den Haag, Paul van Musscher woensdag heeft gepresenteerd tijdens een vergadering van de Haagse gemeenteraad.
Volgens Van Musscher heeft het achterblijven van Den Haag te maken met een aantal zaken. Zo is het imago van de Haagse politie door 'incidenten en beeldvorming' niet altijd goed. 'De wil om bij de politie te werken is daarom minder groot', verklaart hij. Hij doelt onder meer op de rellen in de Schilderswijk in de zomer van 2015. Een protest tegen politiegeweld liep uit op grootschalige rellen. De protesten ontstonden door de dood van Mitch Henriquez na zijn arrestatie.

Lastige opdracht

Daarnaast moet de eenheid Den Haag relatief gezien veel mensen aannemen in vergelijking met andere eenheden. 'In 2017 moesten wij 200 mensen aannemen. Dat is een grote instroomopdracht. Daarom is het nog lastiger om aan het streefcijfer te voldoen.'
Van Musscher blijft streven naar een instroom van 25 procent want het is belangrijk dat er voldoende agenten met een andere afkomst bij de politie werken. 'De samenleving moet zich herkennen in de politie', zegt hij. 'Bovendien is een goede afspiegeling van de maatschappij nodig zodat wij de politie professioneel kunnen organiseren. En het kan bijdragen om etnisch profileren tegen te gaan.' Etnisch profileren is het aanhouden van mensen vanwege hun huidskleur.

Maatregelen

Om toch meer niet-westerse agenten aan te nemen, zijn verschillende maatregelen genomen. Zo zijn er speciale 'recruiters' aangesteld die migranten moeten aannemen, worden er stageplekken voor jongeren aangeboden en zijn er kijkdagen bij de politie voor ROC-leerlingen.