Omroep West opent meldpunt voor klachten over ondergrondse containers

DEN HAAG - Omroep West wil in kaart brengen op welke plaatsen in de regio mensen overlast ervaren van de manier waarop afval wordt ingezameld met de zogenoemde ondergrondse restafvalcontainers (oracs). We roepen mensen die klachten hebben, dit aan ons kenbaar te maken via het nieuw geopende meldpunt.
Op veel plaatsen in Zuid-Holland wordt het huisvuil verzameld in deze ondergrondse containers. Burgers kunnen op het moment dat zij willen hun huisvuil in de bak gooien en hoeven bakken en zakken niet meer te bewaren to de vuilnisman langskomt.
Voor veel mensen zijn deze oracs dan ook een prima manier voor het verzamelen van huisvuil. Maar niet overal gaat het goed. De redactie van Omroep West heeft meldingen gekregen van mensen die overlast ervaren van de oracs.

Stankoverlast

De klachten gaan  over overvolle containers en afval dat naast de containers wordt neergegooid. Met als gevolg dat er ongedierte op afkomt en het enorm begint te stinken.
Omroep West wil in kaart brengen op welke plaatsen men overlast ervaart van volle containers of rondslingerend vuil.

Klachten verzamelen

De gegevens die wij hiermee verzamelen willen we gebruiken om met de betreffende gemeentes op zoek te gaan naar een oplossing voor de problemen.