Instellingen

Geen gehaktdag in Provinciehuis

© ANP | Bewerking: Omroep West

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland houdt al jaren flink wat miljoenen over en dat is volgens Provinciale Staten geen goede zaak. In 2016 is 35 miljoen niet uitgegeven en in de spaarpot van de provincie zit ondertussen al 650 miljoen euro. Woensdag, bij de behandeling van de jaarstukken, moest Gedeputeerde Rogier van der Sande beterschap beloven. Hierin kwam de gedeputeerde PS tegemoet. 'Ja, ik zie dat het beter kan', zei Van der Sande. 'En het moet ook beter.'

In het Provinciehuis konden bijna alle partijen genoegen nemen met de toezegging van de gedeputeerde. Alleen de PVV wilde niet instemmen met de jaarstukken. Het aangekondigde vuurwerk voor het debat, met name van de PvdA, bleef uit. 'Het is niet woensdag gehaktdag geworden', stelde de gedeputeerde terecht vast. De moties van wantrouwen van de PVV en PvdA, en de motie van treurnis van GL bleven allemaal in de binnenzak zitten.

De PvdA noemde Gedeputeerde Staten vorige week nog een 'koffieclubje'. Fractievoorzitter Ron Hillebrand zei dat de bestuurders een gebrek aan ambitie en drive hebben. Van deze harde toon was woensdag weinig over. 'Het heeft weinig zin om het hier in de zaal heel erg op de persoon te spelen', zei Hillebrand na afloop van de vergadering. 'Vandaag ging het ons erom dat men zich bewust is dat het niet goed gaat en een toezegging dat het beter kan.'

Beterschap

Om volgend jaar niet weer miljoenen over te houden moet de provincie realistischer begroten en de projecten beter plannen. Voor Josine Meurs van D66 is de toezegging dat plannen van de provincie in de toekomst op tijd uitgevoerd gaan worden het belangrijkste. Een deel van het geld blijft namelijk liggen omdat projecten vertraging oplopen. Een ander deel van de miljoenen die overblijven komt door een hogere bijdrage van het Rijk aan de provincie Zuid-Holland. Volgens Chris Schaapman van de ChristenUnie is ook hierop in te spelen: 'Als je gedurende het jaar ziet dat er in Den Haag meer uitgegeven wordt dan kun je al voorspellen dat de provincie meer geld gaat krijgen.' Bij groei van de rijksuitgaven moet er namelijk meer geld naar het Provinciefonds.

Verlanglijstjes

Misschien is het goede nieuws wel dat de provincie nog 650 miljoen op de plank heeft liggen. 'Er moet een plan van aanpak komen over hoe we de reserves gaan uitgeven', zei Van der Sande. De PVV wil daarmee de motorrijtuigenbelasting verlagen. Het voorstel hiervoor gaat de partij eind deze maand bij de behandeling van de kadernota indienen. Ook de andere partijen hebben de verlanglijstjes al klaarliggen. 'Wij gaan zeker onze plannen dan indienen', vertelt Meurs: Wij zien altijd wel mogelijkheden voor innovatie, duurzaamheid en het fietsbeleid.'