Politieke partijen bezorgd over mogelijke gasboringen in onze regio

Gasboring
Gasboring
REGIO - Verschillende politieke partijen zijn bezorgd over de plannen voor mogelijke gasboringen in het Midden-Delfland en in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De partijen hebben vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.
De partijen CDA, GroenLinks, SP, PvdD, SGP, ChristenUnie en 50Plus hebben twijfels bij de plannen. Ze willen weten wat de plannen precies zijn en welke rol de provincie Zuid-Holland hierbij speelt. Daarnaast zien de partijen grote risico’s voor mens, milieu en het klimaat als de gasboringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook stellen ze dat gaswinning niet past binnen de Zuid-Hollandse doelstelling op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening.
De provincie Utrecht heeft zich al uitgesproken tegen de gaswinning bij Bodegraven-Reeuwijk. De fracties hopen dat de provincie Zuid-Holland zich zal uitspreken tegen gaswinning.