Instellingen

Haagse D66-leden: lijsttrekker mag nieuwe raadsleden niet selecteren

Fractievoorzitter Robert van Asten van D66. | Foto D66
Fractievoorzitter Robert van Asten van D66. | Foto D66

DEN HAAG - De leden van de Haagse afdeling van D66 hebben de huidige fractievoorzitter Robert van Asten gekozen tot lijsttrekker van de partij. Hij was de enige kandidaat. Maar een overgrote meerderheid van 78 procent wil niet dat hij en de afdelingsvoorzitter een beslissende rol krijgen bij het samenstellen van de kieslijst. Zij mogen niet in de commissie zitting nemen die de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gaat selecteren.

Het instellen van de onafhankelijke commissie is het gevolg van de

opvolging van wethouder Ingrid van Engelshoven. Zij is naar de Tweede Kamer vertrokken. De lokale partijtop schoof Saskia Bruines naar voren als opvolger, maar toenmalig D66-raadslid Rachid Guernaoui wilde - tegen de zin van de lokale partijtop - ook wethouder worden. Hij kreeg steun van in elk geval één D66-fractiegenoot, maar

van Bruines.

naar oppositiepartij Groep de Mos.

Het verloop hiervan wordt Van Asten en afdelingsvoorzitter Emily van de Vijver aangerekend, zo bleek al tijdens een besloten ledenvergadering in maart. Het landelijk partijbestuur liet toen weten dat het 'wijzer' is als een onafhankelijke commissie de kandidaten van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaat selecteren.  

Beperkte rol

Dit voorstel is van 21 mei tot 4 juni voorgelegd aan de D66-leden. Van de 264 stemgerechtigde leden zijn 206 leden voor het voorstel, 58 zijn tegen. Dat betekent dat ruim 78 procent wil dat de lijsttrekker en afdelingsvoorzitter slechts een beperkte rol krijgen bij de samenstelling van de kieslijst. Van Asten mag alleen 'wensen en bedenkingen' aangeven, als de lijst al is samengesteld. Daarna stellen de leden van de partij de lijst definitief vast.

Volgens Van Asten is het geen noviteit dat een onafhankelijke commissie de kandidaat-raadsleden selecteert. 'Dat gebeurt in onze Zuid-Hollandse fractie ook', zegt hij. Bovendien is het instellen van een onafhankelijke commissie een verzoek geweest van de fractie. Van Asten: 'Wij hebben als fractie gevraagd of het bestuur dit aan de leden wilde voorleggen. Dat heeft het bestuur gedaan.'

'veel gebeurd'

Van Asten is blij dat hij door de leden is aangewezen als lijsttrekker. 'Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Desondanks ben ik met 92 procent van de stemmen gekozen. Daar ben ik trots op. We gaan nu richting de verkiezingen en daar heb ik ongelofelijk veel zin in.'