Instellingen

Oppositie weet wel raad met miljoenen provincie Zuid-Holland

© Archief

DEN HAAG - In het Zuid-Hollandse provinciehuis zijn deze maand flink wat miljoenen te verdelen. In de spaarpot zat al 650 miljoen euro en daar komt naar verwachting eind 2017 nog een kleine vijftig miljoen bij. Gedeputeerde Rogier van der Sande (financiën, VVD) liet vorige week al weten dat er een plan van aanpak moet komen over hoe deze reserves uit te geven. Vooral de oppositiepartijen weten wel raad met deze oproep.

Deze maand wordt door Provinciale Staten de Voorjaars- en Kadernota besproken. Het zijn weinig enerverende stukken over de (financiële) bijsturing van de begroting dit jaar en de meerjarenbegroting. Dit klinkt saai, maar voor de politici is dit hét moment om in actie te komen.

De spaarpot van de provincie Zuid-Holland zit vol en er is dus een hoop 'bijsturing' mogelijk. Dit is ook Huri Sahin van GroenLinks niet ontgaan: 'Wij hebben inderdaad genoeg plannen om het geld aan uit te geven.'

OV moet goedkoper

Volgens GL en andere oppositiepartijen moet er wat worden gedaan aan de prijzen van het openbaar vervoer. Over de manier waarop het tarief van een bus- of tramkaartje omlaag kan, zijn de partijen het nog niet eens. PvdA, CU en GL willen geen jaarlijkse stijging van prijzen als gevolg van de inflatiecorrectie, terwijl de PVV de tarieven zelfs wil verlagen naar het niveau van 2015.

Coalitiepartij SP ziet meer in het 'harmoniseren' van de tarieven in het OV. 'Een reiziger in de Bollenstreek betaalt nu aanzienlijk meer per kilometer dan een reiziger in bijvoorbeeld de Drechtsteden', aldus fractievoorzitter Lies van Aelst. 'Wij willen dat gelijktrekken.'

Coalitie zegt nog niets

De SP is overigens de enige coalitiepartij die een uitspraak wil doen over de mogelijke besteding van de overgebleven miljoenen van de provincie Zuid-Holland. De overige coalitiepartners houden de tanden voorlopig stijf op elkaar. 'Wij willen daar eerst serieus naar kijken', vertelt Marischa Kip van het CDA. 'We hebben het stuk net en dan zou het een beetje raar zijn als ik daar nu al iets over zou zeggen.'

De VVD wil het eerst in de eigen fractie bespreken. Bij D66 is dat nog niet gelukt, omdat door Pinkesteren de fractievergadering was komen te vervallen. Het zijn problemen waar de oppositie geen last van lijkt te hebben.

Steun onzeker

Voor de oppositie is het geen probleem om een bestemming te vinden voor de vele miljoenen. De PVV wil verbeteringen aan provinciale wegen en de motorrijtuigenbelasting verlagen. De PvdA wil geld voor sociale woningbouw, fietsenstallingen, openbare ruimte en weidevogels. En de CU vindt het belangrijk dat de economie versterkt wordt, met name in de landbouw.

Of de coalitie dergelijke voorstellen zal gaan steunen, is volgens GL nog te bezien. 'We zijn heel benieuwd of we politiek draagvlak gaan vinden', vertelt Huri Sahin: 'We merken dat de coalitiepartijen heel erg vasthouden aan de ideeën van elkaar en die ook ondersteunen, maar we hopen dat ze een openhouding innemen richting de plannen van andere partijen.'