Instellingen

Blijft Kijkduin wel een kleinschalige familiebadplaats? En zes andere vragen

Impressie van de nieuwbouw van een deel van de boulevard van Kijkduin
Impressie van de nieuwbouw van een deel van de boulevard van Kijkduin © Fred Developers
DEN HAAG - De verbouwing van Kijkduin gaat over een tijdje van start en de plannen kunnen niet op iedereens instemming rekenen. Dat blijkt uit honderden reacties die bij Omroep West binnenkwamen. Ook is er nog veel onduidelijk over de toekomst van de badplaats. Omroep West stelde daarom zeven vragen over deze kwestie aan de gemeente Den Haag.
Ruim 400 reacties kwamen er binnen op een bericht over het
dat straks wordt ingevoerd op Kijkduin. Veel daarvan zijn negatief. Maar het is niet alleen het parkeren dat mensen
schiet, blijkt uit de reacties.
'Het was te verwachten, maar ben bang dat ze de sfeer en voordelen van Kijkduin zullen verpesten,' luidt één van de commentaren. 'Hoe verkracht je het laatste stukje van Den Haag. Scheveningen is al jaren naar de knoppen maar gelukkig was Kijkduin er nog. Nu dus ook niet meer,' schrijft iemand anders op Facebook.

'Geen Torremolinos'

Maar hoe zit het nu precies? Is die angst terecht? De meest recente plannen werden in november vorig jaar gepresenteerd. In 2014 beloofde wethouder Joris Wijsmuller al dat Kijkduin een kleinschalige badplaats zou blijven. 'Het wordt geen Torremolinos,' zei Wijsmuller destijds. Van massale bouwplannen zou geen sprake zijn.
Maar veel mensen voelen dat blijkbaar dus wel zo. Hoog tijd om wethouder Wijsmuller eens te vragen hoe het nu precies zit. Wij stelden hem zeven vragen, die per mail werden beantwoord.

1. Wethouder Wijsmuller heeft steeds benadrukt dat Kijkduin een kleinschalige badplaats blijft. Veel van onze lezers zeggen echter dat de nieuwbouw in hun ogen veel te hoog wordt en het kleinschalige karakter aantast. Deelt hij die mening?

'Kijkduin Bad is en blijft de kleinschalige badplaats van Den Haag. Waar Scheveningen-Bad veel meer gericht is op het grootschalige strandtoerisme, is Kijkduin de familiebadplaats. Dat blijft het ook in de nieuwe plannen. Waarbij juist het gevoel van duinen en zee veel meer versterkt wordt, door terugkeer van het duinlandschap, door een veel aantrekkelijker Deltaplein en boulevard en door terugkeer van zicht op zee.

2. Hoe definitief zijn de ontwerpen eigenlijk? Zijn alle vergunningen al rond?

'Voor de bouw van 'fase 1', winkels en woningen aan de boulevard, ligt er inderdaad een definitief ontwerp. Het vergunningsproces is deze zomer afgerond. De bouw start na het strandseizoen, op 1 november. 
3. Veel mensen klagen nu, maar hadden zij niet gewoon mee moeten doen aan de inspraak?
'In het proces richting de bouwplannen is er intensief overleg en dialoog geweest met een breed scala aan belanghebbenden, zoals de omwonenden-werkgroep Kijkduin-Bad, de Commissie Loosduinen, de projectgroep met ondernemers van Kijkduin-Bad en diverse individuele omwonenden en belanghebbenden. Dat proces mondde afgelopen november uit in een drukbezochte presentatie van de plannen in het Atlantic Hotel, die zeer positief ontvangen werden, zelfs met applaus. Ook de gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het projectdocument. Er is dus een breed draagvlak voor de plannen, maar uiteraard zijn er daarnaast ook altijd kritische geluiden.
 
4. Maakt de wethouder zich zorgen over het betaald parkeren dat straks in de garages wordt ingevoerd, of vindt hij dat een goed idee? Heeft de gemeente daar invloed op of besluit de bouwer dat zelfstandig? Gaan de opbrengsten naar de gemeente of naar de projectontwikkelaar?
'Er komen, dat ligt vast, parkeerplaatsen voor bewoners, de winkeliers en de bezoekers van de winkels en horeca. Voor de bezoekers is de eerste 2 uur parkeren daarom gratis. De parkeergarage kan ook gebruikt worden door strandbezoekers, maar dan moeten ze na 2 uur wel betalen. Betaald parkeren voor strandbezoekers, zo pal aan zee, is gangbaar in elke bekende badplaats in Nederland. Wie dat niet wil kan dichtbij, bijvoorbeeld op de Machiel Vrijenhoeklaan, de Kijkduinsestraat en de Zandvoortselaan, terecht op openbare gratis plaatsen. De parkeergarage is eigendom van de ontwikkelaar, kosten en opbrengsten zijn voor hem.

5. Kan hij beloven dat de omliggende parkeerterreinen (zoals de Machiel Vrijenhoeklaan en Zandvoortselaan) in de toekomst wel gratis blijven?

'Er bestaan helemaal geen plannen om betaald parkeren in te voeren (op die straten-red.))

6. Hoe gaat hij de buurtbewoners geruststellen, die zich vooral druk maken over toegenomen parkeerdruk (een woordvoerder zei dat er te weinig plekken voor bewoners komen in de garage) maar vooral over de bussen?

'Er is gedurende het gehele proces intensief contact geweest met bewoners en ondernemers, ook hierover. En met resultaat:
'In de nieuwe parkeergarage zijn ca. 600 plekken, waarvan ruim de helft voor bezoekers. Voor parkeren nabij het Deltaplein zijn er nu 150 plaatsen. De parkeergelegenheid voor bezoekers wordt dus ruimschoots het dubbele; dat zien veel bewoners en ondernemers ook als positief.
'Wat het busverkeer betreft is er zorg over het oprijden vanaf de Sterflats de weg op. Gezien het aantal bussen, gecombineerd met extra maatregelen, is de inschatting dat de verkeersveiligheid geborgd is. De huidige busbuffer wordt, gedurende de bouwwerkzaamheden, als pilot verplaatst naar de Kijkduinsestraat. Bekeken wordt dan of dit beter alternatief is.
'Het fietspad langs de Sterflats wordt bovendien verplaatst naar de zijde van het toekomstig winkelcentrum. Ook dat helpt om verkeersstromen te scheiden en het voor fietsers overzichtelijker te maken. Bovendien komt er meer ruimte om de Deltastraat ter hoogte van de Sterflats groener in te richten en hoeft in- en uitrijdend verkeer van de parkeerterreinen van de Sterflats geen fietsverkeer meer te kruisen.
'De ondergrondse parkeergarage met toegang vanuit de Kijkduinsestraat helpt ook bij het scheiden van de huidige verkeersstromen (auto’s, bussen, fietsen, voetgangers). Automobilisten die op drukke dagen parkeerplekken zoeken worden gericht geholpen met dynamische parkeerinformatie (gekoppeld aan de parkeerbezetting van de parkeergarage ) en bewegwijzering bij het kruispunt Machiel Vrijenhoeklaan/Kijkduinsestraat en op de Kijkduinsestraat vóór de entree van de parkeergarage.

7. Wat gaat de wethouder doen met de alle kritiek van diverse kanten zoals die is verschenen in verhalen op omroepwest.nl?

'Gedurende het hele proces er heel intensief overleg en persoonlijk contact geweest met een breed scala aan belanghebbenden, zoals de omwonenden-werkgroep Kijkduin-Bad, de Commissie Loosduinen, de ondernemers van Kijkduin-Bad en diverse individuele omwonenden en belanghebbenden. Over het algemeen zijn de plannen zowel door bewoners en ondernemers als door de gemeenteraad heel positief ontvangen. Er is dus een breed draagvlak voor de plannen, maar uiteraard zijn er daarnaast ook altijd kritische geluiden. Daar staan we ook voor open.