Asielzoekers met een verblijfsvergunning vinden nauwelijks betaald werk

© Tessa de Bruine
DEN HAAG - Een klein deel van de asielzoekers met een verblijfsvergunning die zich de afgelopen jaren in onze regio hebben gevestigd, heeft een betaalde baan gevonden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West langs gemeenten.
Het beeld is verre van compleet, omdat veel gemeenten nog niet weten hoeveel van deze ‘statushouders’ (betaald) werken. Bij gemeenten die wel over de informatie beschikken, gaat het doorgaans om een handvol asielzoekers.
Volgens de gemeenten is dat logisch, omdat de meeste statushouders de taal nog niet machtig zijn of bijgeschoold moeten worden. Soms kan het lang duren tot zij een baan vinden. Zo zijn er in de gemeente Krimpenerwaard statushouders die al sinds 2009 in de bijstand zitten.

Inburgeren

De gemeenten zien een (betaalde) baan voor de asielzoekers wel als ultiem doel. ‘Werk is dé plek om te integreren’, aldus Krimpenerwaard. ‘Maar om daar te komen moeten veel statushouders een flinke slag maken wat betreft taal en Nederlandse normen en waarden. Naast de inburgering worden statushouders geholpen door taalmaatjes, gaan ze aan de slag als vrijwilliger bij bijvoorbeeld zorginstellingen en worden ze aangemeld voor sportactiviteiten.’
Alle asielzoekers zijn uiteraard ook verplicht om een inburgeringscursus te volgen. Ook wijzen de meeste gemeenten erop dat VluchtelingenWerk een belangrijke rol speelt bij de integratie van statushouders. Daarnaast bieden  gemeenten diverse trajecten en projecten aan om statushouders beter te laten integreren en werkervaring op te laten doen, in veel gevallen begeleid door vrijwilligers.

Vliegende start

Zo kent de gemeente Leiden het zogeheten ‘24 x 24 project’, waarbij statushouders 24 maanden lang 24 uur per week worden begeleid. Onderdeel daarvan zijn onder meer taalonderwijs, gesprekken over de verschillen in normen en waarden tussen Nederland en het land van herkomst en de begeleiding naar ‘passende scholing en/of werk’. Ook worden de asielzoekers gekoppeld aan een ‘persoonlijke mentor die de statushouder introduceert in de Leidse samenleving’. De buurgemeenten
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben de aanpak overgenomen.
Alle statushouders in Leidschendam-Voorburg doorlopen een zesdaags traject. ‘Hierin maken ze onder meer kennis met Nederland en krijgen ze informatie over gezondheid, het vinden van werk, vrijwilligerswerk en sporten.’ Ook gaan asielzoekers met excursies de wijk in om zo hun nieuwe woonplaats te leren kennen. ‘Dit geeft hun integratie een vliegende start’, stelt de gemeente. Gemeenten stimuleren ook scholing, stages en werkervaringsplaatsen, in bijvoorbeeld de tuinbouw, kringloopwinkels en andere sociale ondernemingen.

Netwerk

Onlangs werd bekend dat Den Haag vijftig statushouders een werkervaringsplaats bij de gemeente zelf aanbiedt. Ook volgens wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, werk en integratie) is het hebben van een baan van groot belang voor de integratie van nieuwkomers. 'Wie actief is op de arbeidsmarkt hoort ergens bij. Hij of zij ontwikkelt een netwerk. Het stimuleren van arbeidsmarktparticipatie van statushouders is daarom een onlosmakelijk onderdeel van een effectief integratiebeleid.’