Burgemeester Krikke vraagt Hagenaars in enquête naar vuurwerk

DEN HAAG - Hagenaars mogen meedenken over de aanpak van vuurwerkoverlast in de stad. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag opent een digitale enquête waarin ze inwoners naar hun mening vraagt over vuurwerk en bewoners oproept om met ideeën te komen om de jaarwisseling goed te laten verlopen. Dat heeft ze bekend gemaakt in het Tv West-programma Frits!
Met
wil Krikke 'een zo breed en representatief mogelijk beeld krijgen van wat de Hagenaar wil'. Krikke: 'Rond de jaarwisseling ontstaat namelijk steeds weer een discussie over het afsteken van vuurwerk. Die discussie is in de gemeenteraad, in de media en bij mensen thuis. Ik  wil deze discussie nu alvast onderwerp van gesprek maken.'
De afgelopen jaren heeft Den Haag al de nodige maatregelen genomen. Zo zijn de afsteektijden beperkt, zijn er 23 vuurwerkvrije zones in de stad en is er een centrale vuurwerkshow op de Hofvijver. Daarnaast doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op verzoek van de grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een onderzoek naar de aanpak van veiligheidsrisico's rondom de jaarwisseling en mogelijke verbeterpunten.    

Nieuwe ideeën

Maar Krikke wil ook van burgers zelf weten wat ze willen. 'Er gebeurt al heel veel,' zegt ze. 'Zo zijn er burgers die helpen met het opruimen van vuurwerk en bewoners die meelopen met buurtsurveillance. Maar er zijn vast ook initiatieven die wij nog niet doen. Het gaat mij erom dat bewoners die deze goede ideeën hebben en niet wisten waar ze daarmee naartoe moesten, dat aan mij via een enquête laten weten. Wij verzamelen die ideeën deze zomer en maken daar voorstellen van voor de gemeenteraad. Dan landt het ook ergens.'
Krikke wijst erop dat de gemeente ondersteuning kan bieden aan inwoners met goede ideeën. Als bewoners bijvoorbeeld hun buurt of straat vuurwerkvrij willen maken dan kan de gemeente zorgen voor borden die de vuurwerkvrije zone markeren of de gemeente kan de communicatie verzorgen door het verspreiden van folders of een publicatie op de website.

Zondag is in het TV West-programma Frits! een uitgebreid interview met Pauline Krikke te zien. De uitzending is vanaf 13.00 uur.