Sporen tramlijn 1 in zeer slechte staat: gevaar passagiers dreigt

DEN HAAG - De sporen van tramlijn 1 op de Scheveningseweg in Den Haag moeten dringend worden vervangen. Gebeurt dat niet, dan ontstaat een voor de reiziger onveilige situatie en komt de betrouwbaarheid van de dienstregeling in gevaar.
Als de sporen niet worden vervangen, is het 'niet langer verantwoord om reizigers veilig te vervoeren', aldus de metropoolregio Rotterdam Den Haag, die gaat over het openbaar vervoer. In een nog niet openbaar stuk dat in opdracht van de gemeente is gemaakt, staat letterlijk dat de constructie van het spoor in zo’n slechte staat verkeerd dat trams 'niet langer veilig, comfortabel en in een betrouwbare dienstregeling over de Scheveningseweg kunnen blijven rijden'.
Trams rijden op dit stuk van het tracé daarom niet harder dan 40 kilometer per uur, terwijl 50 de maximaal toegestane snelheid is. Omdat dit een minuut tijdverlies per rit oplevert, rijden er ook minder trams naar de badplaats dan mogelijk zou zijn.

Handicap

Een andere reden voor de noodzaak om het spoor te vervangen is dat de wet per uiterlijk 2020 strenge eisen stelt aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor iedereen, dus ook voor mensen met een lichamelijke handicap. Bij het vervangen van de sporen moet er daarom onder meer voor gezorgd worden dat de perrons goed toegankelijk en breed genoeg zijn.
De gemeente Den Haag is al lang bezig met het zoeken van de meest geschikte manier om de sporen te vervangen. Het probleem daarbij is dat wortels van de oude bomen langs de weg verstrengeld zijn geraakt met de fundering van de rails. De vrees is dat door het vervangen van de rails veel bomen niet zullen overleven.

Denktank

De Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66 verkeer en vervoer) heeft daarom al in april 2016 een 'denktank' in het leven geroepen om advies te geven over de vervanging van de sporen en tegelijk het verlies van groen en bomen zoveel mogelijk te beperken. Maar die leverde in april een verdeeld advies in bij de wethouder.
Daardoor staat het Haagse stadsbestuur voor weer een moeilijke, ingrijpende beslissing als gevolg waarvan tientallen, vaak oude, bomen moeten sneuvelen. En er is haast geboden. De sporen moeten al volgend jaar worden vervangen.

Terughoudend

Alle betrokkenen worstelen duidelijk met de vraag hoe het nu verder moet. De gemeente Den Haag, de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de HTM zijn terughoudend in het beantwoorden van vragen. Wel is duidelijk dat de metropoolregio ervanuit gaat dat het spoor al volgend jaar wordt vervangen.
Betrokkenen melden dat dit wel een erg optimistische kijk op de zaak is, omdat de voorbereidingen van een dergelijke grote klus lang duren. De regio gaat de enorme operatie wel betalen. Hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, wil een woordvoerder niet zeggen. 'Er is een budget beschikbaar voor vervangingsonderhoud: vanwege de toekomstige aanbesteding van werkzaamheden doen we geen uitspraak over de hoogte van dat budget.' Een woordvoerder van wethouder Tom de Bruijn zegt dat het college nog voor de zomer een beslissing neemt over de vervanging van de sporen.