Bezuinigingen bij Haagse Hogeschool: vacaturestop

DEN HAAG - Het college van bestuur van de Haagse Hogeschool stelt een tijdelijke vacaturestop in en gaat bezuinigen. Deze maatregelen moeten voorkomen dat de hogeschool 'financieel uit de pas' gaat lopen. Dat blijkt uit een interne mail die in handen is van mediapartner Den Haag FM.
Twee bestuursleden stellen dat er inmiddels te veel werknemers voor het verwachte aantal studenten werken bij de onderwijsinstelling. 'Waar we nu tegenaan lopen is dat de groei van het aantal fte bij faculteiten en diensten te hard gaat – mede gezien de stagnerende studentaantallen – waardoor we financieel uit balans kunnen raken.'

De hogeschool heeft ingeteerd op het eigen vermogen, maar de gedane investeringen bleken duurder dan begroot. Daarnaast heeft een voorgaande reorganisatie duurder uitgepakt dan vooraf berekend.

Maatregelen

Om aan een dreigend tekort te ontkomen heeft de school niet alleen bezuinigings- maar ook zogeheten 'efficiencymaatregelen' genomen. Openstaande vacatures worden intern vervuld en tijdelijke contracten worden alleen als het strikt noodzakelijk is verlengd.

'Personeelslasten zijn de grootste kostenpost van de Haagse Hogeschool, daarom is deze vacaturestop een eerste kostenbesparende maatregel,' valt te lezen in de email.

Zorgen om nieuw kabinet

Ook maakt het bestuur van de school zich nu al zorgen om de koers van een toekomstig kabinet. 'Met het invoeren van het leenstelsel heeft het kabinet toegezegd fors in het hoger beroepsonderwijs te investeren: voor de Haagse Hogeschool gaat dat om 6 miljoen euro in 2018 tot 12 miljoen euro in 2022. Helaas zijn er signalen dat het nieuwe kabinet dit geld slechts gedeeltelijk of niet aan het hbo toekent. In dat geval hebben we een fors gat in de begroting.'

LEES OOK: School voor Jong Talent in Den Haag is excellent: ‘Het enthousiasme spat eraf’
Deel dit artikel: