Tientallen bomen sneuvelen bij vervangen sporen tram 1 in Scheveningen

DEN HAAG - Het vervangen van de tramrails op de Scheveningseweg leidt ertoe dat er minstens zestig, maar mogelijk zelfs 173 bomen moeten sneuvelen. Een daarvan wordt omschreven als 'bijzonder'.
Dat blijkt uit een verslag van een Denktank die door wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) in het leven is geroepen om met een advies te komen over het vervangen van de sporen van tramlijn 1. De constructie op tracé tussen de halte Duinstraat tot de Burgemeester Van Karnebeeklaan in Den Haag moeten dringend worden vervangen. Gebeurt dat niet dan kunnen trams  'niet langer veilig, comfortabel en in een betrouwbare dienstregeling over de Scheveningseweg blijven rijden', staat in het verslag.

Bij de aanleg van de sporen, dertig jaar geleden, werd gekozen voor een methode waarvan men hoopte dat die de wortels van de bomen zo min mogelijk zou belasten: er werden blokken beton aangebracht en daarop werd het spoor vastgemaakt. Die constructie is in de loop van de jaren gaan verzakken en kan niet op een eenvoudige manier worden rechtgezet. Dat is geen eenvoudige klus. De wortels van de bomen en andere planten langs de weg zijn in de loop van de jaren verstrengeld geraakt met de fundering.

Dringend

In die denktank zaten vertegenwoordigers van maar liefst elf organisaties: zoals buurtbewoners,  reizigers in het openbaar vervoer, fietsers en natuurorganisaties, blijkt uit de voorlaatste versie van het advies die in bezit is van Omroep West. De groep komt op 4 april 2016 voor het eerst bij elkaar, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Doel is om ‘dringend’ een antwoord te geven op de vraag ‘Met welke spoorconstructie en met welke spoorligging in het profiel van de Scheveningseweg is de beoogde spoorvervanging te realiseren met behoud van zoveel mogelijk bomen’.

Daar wordt door vertegenwoordigers van de  elf organisatie in een aantal sessies over nagedacht. Tussendoor dragen onder meer de HTM en de gemeente Den Haag steeds nieuwe informatie aan.

Veel varianten

Uit het verslag blijkt dat een groot aantal varianten voor de vervanging van het spoor wordt onderzocht. In eerste instantie zijn het er nog drie: de ideale constructie, een constructie op de ideale afstand van de bomen en een op minimale afstand van bomen.

Een extra complicatie is dat er langs de sporen ook nog kastanjes staan, waarvan een groot deel ziek is. Ze lijden aan de gevreesde kastanjebloedingsziekte. Daardoor ontstaat een nieuw dilemma: moeten al deze bomen in een keer worden gekapt of gaan ze pas tegen de vlakte als het echt niet anders kan.

Nieuwe fundering

Enkele leden van de denktank komen tijdens de vergaderingen ook nog zelf met varianten. Een daarvan is Peter Drijver. Hij is architect en bekend van onder meer het verzet tegen het Cultuurcomplex in het centrum van Den Haag. Hij stelt voor om onder de bestaande sporen een nieuwe fundering aan te leggen. Het voordeel hiervan zou zijn dat de oude fundering niet helemaal hoeft te worden verwijderd.

Tijdens de vergaderingen wordt duidelijk dat de opvattingen van de leden van de denktank sterk uiteen gaan lopen, verspreid over uiteindelijk vijf varianten. Wel zijn daarbij twee hoofdstromingen: nieuwe rails op de huidige plek of nieuwe rails iets verder van de rijbaan vandaan. De eerste zorgt ervoor dat zoveel mogelijk van de huidige bomen zouden kunnen overleven. De tweede biedt een grote kans voor nieuw te planten bomen.

Geen unanimiteit

Midden april van dit jaar wordt het eindverslag van de groep aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn. Daaruit blijkt ook duidelijk dat de leden het niet eens kunnen worden. ‘Er is geen unanimiteit. De denktank is verdeeld over de gewenste oplossingsrichtingen.’ Aan de  wethouder nu de taak om een knoop door te hakken. Volgens zijn woordvoerder gaat hij dat nog voor de zomer doen.

Meer over dit onderwerp:
TRAMLIJN 1 BOMEN VERVANGEN SPOREN TOM DE BRUIJN
Deel dit artikel: