Om deze redenen stappen Wim Deetman en Martin Jol op bij ADO Den Haag

Wim Deetman en Martin Jol (Montage: Omroep West, Foto's: OrangePictures.nl/soccratesimages.com)
Wim Deetman en Martin Jol (Montage: Omroep West, Foto's: OrangePictures.nl/soccratesimages.com)
DEN HAAG - Vorige week maakten Wim Deetman en Martin Jol redelijk onverwachts bekend hun taken als commissarissen van ADO Den Haag per direct neer te leggen. Inmiddels is bekend waarom. De brief met motivatie die beide heren aan ADO hebben verstuurd is via Voetbal International uitgelekt.
Hieronder een aantal punten uit de brief waarin Wim Deetman en Martin Jol bekendmaken uit de raad van commissarissen te stappen:
- Op geen enkel moment heeft de governance na het ingrijpen door de Ondernemingskamer naar behoren gefunctioneerd. Met name de heer Knuppe heeft gewoonweg geweigerd invulling te geven aan wat de Ondernemingskamer voor ogen had. Hij heeft zich – zonder enig mandaat – met de heer Manders als feitelijk beleidsbepaler opgesteld. Statuten en reglementen zijn vervolgens zonder deugdelijke rechtvaardiging meermaals met voeten getreden. De NL Commissarissen zijn stelselmatig genereerd, gepasseerd en tegengewerkt.
- Al met al blijkt het onmogelijk om toezicht te houden op het beleid van ADO, terwijl het huidige beleid van ADO naar overtuiging van de NL Commissarissen desastreus is voor de toekomstkansen van ADO, zowel voor de lange als voor de korte termijn. De financiële positie van ADO is de laatste seizoenen niet verbeterd, maar juist verslechterd. Het feit dat ADO niet in staat blijkt een realistische begroting te presenteren doet ernstig vermoeden dat die verslechtering in de nabije toekomst alleen maar doorzet. De continuïteit van ADO is en blijft onverminderd in gevaar.
- Uit de meerjarenbegroting blijkt vervolgens dat de komende jaren juist niet aanvullend geïnvesteerd zal gaan worden – zoals eerder gewoon concreet met UVS is afgesproken in het ‘investment plan’ – en dat een lening nodig blijft om een positieve cashflow te bereiken komend seizoen, waarbij deze lening de komende jaren niet gaat worden afgelost. Buiten de transferinkomsten (waar men nu eenmaal niet op mag rekenen of beleid op mag voeren) betekent de nu voorliggende meerjarenbegroting dat ADO de komende drie jaar – zelfs als men ervan uit mag gaan dat alle inkomstenposten zullen stijgen – vier miljoen euro extra (!) financiering nodig heeft.
- Naar overtuiging van de NL Commissarissen heeft ADO geen serieuze toekomst als men moet leven van de UVS aan ADO doorgeleend geld, terwijl men (ook nog eens) onder controle staat van datzelfde UVS, dat elk moment in andere handen kan komen, en wellicht effectief al is.
Bekijk hier de volledige brief van Deetman en Jol.