Actie basisonderwijs: 75 procent scholen doet mee

Archief
Archieffoto
DEN HAAG - De meeste basisscholen in onze regio doen dinsdag mee aan de actie voor betere beloning en kleinere klassen. Uit een inventarisatie van Omroep West blijkt dat 75 procent van de scholen in het primair onderwijs (PO) de actie van het brede PO-front van schoolbesturen, vakbonden en onderwijsorganisaties steunt. Zeker 439 van de 592 scholen weten zich in hun actie zelfs gesteund door hun bestuur.
Het onderwijs heeft te maken met een groot lerarentekort en dat lijkt de komende jaren alleen maar erger te worden. Volgens de leerkrachten zelf is de oorzaak helder. Zij zeggen dat niemand het werk meer wil doen omdat leraren te hard moeten werken en te weinig verdienen. De klassen zijn te groot en er zijn te veel administratieve regeltjes.
Dinsdag houden de leerkrachten in het basisonderwijs een prikactie door het eerste uur te staken. 's Middags is een manifestatie op het Malieveld waarbij een petitie wordt overhandigd aan het kabinet. Wanneer dat niet snel maatregelen neemt dreigen de leerkrachten met verdere acties.

Ouders moeten zelf opvang regelen

De meeste scholen hebben de ouders gevraagd hun kinderen dinsdag een uur later naar school te laten gaan. Ouders moeten zelf zorgen voor opvang van hun kind. 'Op die manier laat u ook zien dat u de acties ondersteunt', schrijft de Bohemen Kijkduinschool in Den Haag aan de ouders. De kinderen mogen pas om kwart over negen het schoolplein op. De les begint om half tien.
'Met deze prikactie wordt aandacht gevraagd voor de toekomst van het onderwijs, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen!', aldus de Bohemen Kijkduinschool. Als ouders er echt niet in slagen zelf opvang te regelen kunnen de kinderen op school worden opgevangen. Ook blijft de voorschoolse opvang Rataplan een uur langer open.