Skeletten gevonden bij Grote Kerk Den Haag

DEN HAAG - Naast de Grote Kerk in Den Haag zijn bij opgravingen skeletten gevonden. Op het plein rondom de kerk komt nieuwe bestrating en de tramsporen worden geschikt gemaakt voor nieuwe trams. Na de opknapbeurt moet het plein groener zijn dan nu.
Maar voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen, wordt er archeologische onderzoek gedaan. Dat is is ruim twee weken geleden begonnen en duurt nog tot 4 juli.

Rond de Grote Kerk bevond zich tot in de zeventiende eeuw een begraafplaats, schrijft de Haagse stadsarcheoloog Corien Bakker deze week in Den Haag Centraal. De meeste graven zijn in de loop van de tijd geruimd. 'De graven die nu gevonden worden, zijn waarschijnlijk de laatste intacte graven', aldus Bakker.    

Riolering

Archeologen van de gemeente hebben inmiddels de ommuring van het kerkhof en een gemetselde beerput blootgelegd. Daarnaast zijn stukken van riolering en afwatering aangetroffen. De oudste gevonden graven dateren uit de vijftiende eeuw, een aantal uit de zestiende eeuw, maar de meeste stammen uit de zeventiende eeuw. De begraafplaats is tot 1681 in gebruik geweest, schrijft Bakker. 'Naast veel botmateriaal is er ook aardewerk gevonden.'

Een bijzonder feit volgens de Haagse stadsarcheoloog is dat er verschillende volwassenen samen met een kind zijn begraven. 'Het betreffen kleine kinderen, baby’s van circa één jaar oud. Dit doet vermoeden dat er waarschijnlijk een ziekte of epidemie is geweest waar deze volwassenen met hun kind aan zijn overleden.' Nader onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad een familierelatie bestaat.

Herbegraven

De komende weken zijn de archeologen nog druk bezig. Elke werkdag is er 's middags iemand aanwezig die bezoekers uitleg kan geven over het onderzoek en de gedane vondsten. De spullen worden bewaard in het gemeentelijke archeologiedepot, de menselijke resten worden volgens Bakker waarschijnlijk ergens anders herbegraven. 'Daar wordt in elk geval respectvol mee omgegaan. Gekeken wordt of er een geschikte locatie kan worden gevonden om foto's van het onderzoek en eventuele vondsten tentoon te stellen.'

LEES OOK: Skeletten moeten wijken voor nieuwbouw Nieuwe Kerk Delft
Deel dit artikel: