Instellingen

Gemeente Den Haag trekt handen af van ADO Den Haag: Vertrouwen is geschonden

DEN HAAG - De gemeente Den Haag trekt de handen af van ADO Den Haag door het aandeel in de club terug te geven. Dat blijkt uit een zojuist verzonden brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Nu het zogeheten 'prioriteitsaandeel' wordt teruggegeven krijgt de Chinese eigenaar van ADO, Wang Hui, vrijwel alle macht in handen.
De gemeente Den Haag heeft tot nu toe al zes conceptbegrotingen van ADO voor het komende seizoen
. Daardoor miste de club vorige week de deadline van voetbalbond KNVB. 'De zesde begroting was gebaseerd op drijfzand', zegt verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66) donderdag tijdens een toelichting. 'Het vertrouwen is geschonden.'
Vanwege het 'prioriteitsaandeel' in ADO Den Haag moest de gemeente altijd betrokken worden bij belangrijke besluiten, zoals het vaststellen van de begroting. Dat aandeel wordt dus nu teruggegeven aan de club. Dat betekent dat de gemeente niet meer vertegenwoordigd is in de aandeelhoudersvergadering van ADO. De club kan volgens De Bruijn nu verder 'onder de vlag' van het bedrijf van Wang, UVS.

Deetman en Jol opgestapt

Vorige week stapten de commissarissen Wim Deetman en Martin Jol op uit onvrede over de gang van zaken bij de club. Zij zeggen dat ze niet betrokken werden bij belangrijke besluiten. Deetman zat namens de gemeente in de Raad van Commissarissen (RvC).
Dat de gemeente zich terugtrekt uit ADO heeft algemeen directeur van de club Mattijs Manders 'compleet verrast', zo laat hij in een eerste reactie aan Omroep West weten. Manders zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de persconferentie van De Bruijn.  

Eigenaar stadion

De gemeente Den Haag en ADO Den Haag zijn overigens niet geheel van elkaar af: de stad is en blijft wel eigenaar van het stadion.

Persverklaring gemeente Den Haag:

De gemeente Den Haag heeft besloten haar prioriteitsaandeel in de voetbalclub ADO Den Haag terug te geven. In de ogen van het college is van een gezonde bedrijfsvoering bij ADO geen sprake. Noch is de gemeente in staat gesteld haar toezicht naar behoren uit te voeren.  
Het college heeft grote bezwaren tegen de begroting die door de directie van ADO zonder goedkeuring van de gemeente heeft ingediend bij de KNVB. Zo is ADO voornemens om meerjarige verplichtingen aan te gaan zonder dat deze in voldoende mate gedekt zijn.
De gemeente heeft tevens grote bezwaren tegen een door de directie van ADO met UVS afgesloten business agreement. Door deze overeenkomst wordt de Haagse voetbalclub structureel afhankelijk van externe financiering en wordt de macht van de grootaandeelhouder uitgebreid.  
De gemeente heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om voor de Haagse voetbalclub alternatieve oplossingen  te vinden. Oplossingen die de club duurzaam in een gezond financieel vaarwater zouden brengen. Die voorstellen zijn door ADO stelselmatig genegeerd.
ADO staat aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen en er moet snel duidelijkheid komen over de financiën van de club. Daar het college geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het voorgelegde financiële beleid en het prioriteitsaandeel thans geen middel is gebleken om deugdelijk financieel toezicht uit te kunnen oefenen, rest niets anders dan het prioriteitsaandeel terug te geven.  Het laten voortduren van de patstelling tussen ADO en de gemeente was niet in het belang van de voetbalclub.