Definitief geen stopformulier voor politieagenten in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag gaat nu geen stopformulieren bij de politie invoeren. Op die formulieren vullen agenten in waarom ze iemand staande houden. Volgens burgemeester Krikke is het invoeren hiervan een zaak van de Tweede Kamer en kan de gemeenteraad hier niet over beslissen. Bovendien is het bij wet verboden om de afkomst van mensen te registreren. De gemeenteraad legt zich hier bij neer.
Een meerderheid van de gemeenteraad wilde stopformulieren inzetten als middel om discriminatie door de politie te voorkomen. Volgens onder meer GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij en D66 helpt het als agenten op een formulier of in een app registreren waarom ze iemand hebben staande gehouden. 'Dit helpt omdat agenten zich dan bewuster zijn van hun handelen', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.
Maar partijen waaronder VVD, CDA en PVV zien niets in een stopformulier. Het zadelt de politie op met extra bureaucratie, vinden ze. 'We moeten daarnaast vertrouwen hebben in de professionaliteit van de politie en de inschatting die agenten maken als ze iemand staande houden,' zegt Ingrid Michon van de VVD.

Cursussen en bodycams

Ook burgemeester Pauline Krikke vindt het invoeren van een stopformulier niet nodig. De politie in Den Haag heeft al veel maatregelen genomen om discriminatie tegen te gaan. Zo zijn er cursussen voor agenten, de klachtenregistratie is verbeterd, er loopt een proef met bodycams en de politie maakt serieus werk van het aannemen van agenten met een migranten achtergrond. Krikke:  'Er is door de politie de afgelopen tijd keihard gewerkt aan verbetering,' zei ze tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.
Daarbij is het invoeren van een stopformulier volgens Krikke geen bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is een zaak van de Nationale politie en dus van de Tweede Kamer. 'Stopformulieren zijn keuzes die bij de Nationale Politie zijn neergelegd en niet bij regionale korpsen,' zei Krikke.

Landelijke poliitiek is aan zet

Ook het registeren van etniciteit mag volgens de wet niet. Krikke: 'Het kan niet en het mag niet.' Wel staat Krikke ervoor open om staande houdingen te registreren als het wettelijk mogelijk wordt. 'Mocht het landelijk en wettelijk wel mogelijk worden, dan gaan we dat als Den Haag ook doen.'
D66-raadslid Hanneke van der Werf is blij met deze toezegging. 'Ik vind het goed dat de burgemeester mee gaat met de wens van de partijen die deze registratie ook willen. Dat is een mooie stap.'