Instellingen

Ruim 100 bomen moeten wijken voor nieuwe sporen tramlijn 1

DEN HAAG - Na de zomer van volgend jaar wordt begonnen met het vervangen van de sporen van tramlijn 1 langs de Scheveningseweg in Den Haag. Daarvoor moeten zeker 51 nog gezonde bomen wijken. Ook worden 69 kastanjes gekapt.
De kastanjebomen hoeven niet allemaal
, maar een groot deel ervan is ziek. De verwachting is dat die binnen nu en tien jaar ook zullen sterven aan de bloedingsziekte, die ook veel bomen op andere plekken in de stad heeft aangetast. Omdat hiervoor nog geen remedie is gevonden, zijn ze niet te redden. Enige hoop is er nog voor vijftien kastanjes in dit stukje van de stad. Die zijn om onbekende redenen nog niet ziek en wellicht kunnen die overleven. Zij worden dan verplaatst.
Nog eens 29 bomen worden verplant; van dertig is nog niet zeker of ze kunnen blijven staan. Dat heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders besloten. Het vervangen van de tramrails kost rond de twaalf miljoen euro. De werkzaamheden duren drie maanden. Gedurende die periode moeten passagiers gebruik maken van vervangend vervoer.

Gevaarlijk

Het vervangen van het spoor is noodzakelijk, omdat de fundering aan het verzakken is. Daarom rijden de trams er nu al niet harder meer dan 35 tot 40 kilometer, terwijl 50 gewenst is. Als de constructie niet wordt aangepakt, kan het voor trams zelfs verboden worden om er overheen te rijden.
In opdracht van de gemeente heeft een werkgroep van elf organisaties het afgelopen jaar na over hoe de rails kunnen worden vervangen en tegelijk zoveel mogelijk bomen kunnen blijven behouden. Geen makkelijke opdracht, de groep raakte verdeeld. De gemeente volgt nu het advies van de meerderheid van de groep. De sporen schuiven straks een meter op. Ze komen daardoor verder van de weg af te liggen. Zo ontstaan meer ruimte voor nieuwe bomen om te groeien. De rails worden aangebracht op een betonnen constructie met gaten. Daar bovenop komt gewoon weer gras, net als nu.

Nieuwe bomen

De bedoeling is verder dat er strakke rijen bomen terugkomen. De werkgroep heeft bedongen dat er evenveel terugkomen als er nu staan, dus minimaal 323. Welke bomen dat zijn, is nog niet duidelijk. Elders in Den Haag worden veel zieke kastanjes vervangen door lindes. Waarschijnlijk is dat hier ook het geval.
Volgens Martin Fikke, de vertegenwoordiger van het Wijkoverleg Statenkwartier in de denktank, kan een meerderheid van de mensen die heeft meegedacht over de toekomst van het spoor, zich in het besluit vinden. Hij erkent dat er wellicht een aantal mensen het niet eens is met dit besluit. Een lid, de architect Peter Drijver, bedacht zelfs een heel eigen variant. Maar Fikke noemt dit ‘een groot experiment met een ongewisse uitkomst’. Bovendien zou deze variant vijf keer zo duur zijn als het huidige plan.

Mooi en duurzaam

Ook Henk Toet van de reizigersorganisatie Rover is blij met het besluit van het college. Hij wijst erop dat lijn 1 ‘een van de dragers’ van het openbaar vervoer in Den Haag is en belangrijk alternatief voor mensen die anders met de auto naar Scheveningen zouden gaan. ‘Vandaar dat wij ervoor pleiten om de constructie nu in een keer goed aan te pakken. Dit is een mooie en duurzame variant.’