Docenten HALO geschorst na fraude

DEN HAAG - Drie docenten van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) zijn geschorst, omdat ze cijfers van toelatingstesten hebben vervalst. De school zou een ontslagprocedure in gang hebben gezet. De docenten gaven alle kandidaten uit protest een 7, omdat ze het gevoel hadden dat hun oordeel er niet toe deed. Iedereen zou ongeacht de resultaten van de test worden aangenomen.
De HALO hanteert toelatingstesten aan het begin van de opleiding om de kwaliteit te garanderen. Studenten kunnen volgens opleidingsmanager Marianne Nannings worden afgewezen als hun sportniveau onder de maat is.
De eisen van de toelatingstesten zijn echter versoepeld in de ogen van de geschorste docenten. Hun oordeel zou er helemaal niet meer toe doen, want alle studenten zouden ongeacht het resultaat van de toelatingstesten worden aangenomen.

Schaduwlijst

Ze besloten daarom symbolisch alle kandidaten een 7 te geven. De echte cijfers noteerden zij op een schaduwlijst, en die vertelden een heel ander verhaal over het niveau van de nieuwe studenten.
Toen de HALO enkele weken geleden hierachter kwam, heeft de directie ingrijpende maatregelen genomen. Nannings: 'We ervaren het onregelmatig toekennen van cijfers als een ernstig signaal. Er is een grens overschreden die wij niet tolereren en daarom hebben we de drie docenten geschorst.'

Ontslag

De school zou ook al een ontslagprocedure in gang hebben gezet, zegt gymdocent Peter Hooft. 'We hebben begrepen dat er een traject is ingezet om deze geschorste docenten te ontslaan, terwijl zij alleen een signaal wilden afgeven dat de kwaliteit van de opleiding niet deugt. De LO-wereld is één groot dorp, dus iedereen kent elkaar hier.' De HALO-directie wil niet bevestigen dat er ontslag is aangevraagd.
Dinsdag stuurden gymleraren al een brandbrief aan de HALO vanwege de bedroevende kwaliteit van de studenten. Iedereen zou worden toegelaten tot de opleiding, terwijl de leerlingen bij wijze van spreken nog geen koprol kunnen maken.