Instellingen

Pestheilige opgegraven in Leiden

Opgraving en Sint Rochus
Opgraving en Sint Rochus © Erfgoed Leiden en Omstreken
LEIDEN - In Leiden is een bijzondere vondst gedaan tijdens de opgraving op de Garenmarkt; een bruinrood terracotta heiligenbeeldje. Het beeldje lag in één van de aangetroffen beerputten uit de 15de en 16de eeuw. Hoewel het beeld geen hoofd heeft, identificeerde Erfgoed Leiden het als de beschermheilige Sint Rochus. Er komt nu extra onderzoek naar de herkomst en om de betekenis te bepalen, meldt mediapartner Unity.nu.
Sint Rochus beschermde tegen besmettelijke ziekten voor mens en vee in het algemeen en in het bijzonder tegen de pest. Leiden is meermalen getroffen door de pest. Rochus is
aan een aantal attributen en handelingen. De heilige wijst naar een pestbuil op zijn been en heeft een hond met brood bij zich.
Afgaand op de kleding, houding en vorm van het voetstuk is het vermoeden dat het beeld uit het laatste kwart van de 16de of mogelijk zelfs het eerste kwart van de 17de eeuw dateert.Het beeldje is gemaakt van terracotta. Dit is een mengsel van pijpaarde met goedkopere lokale klei. Deze terracotta beeldjes werden vaak gedompeld in een wit kleipapje zodat het makkelijker was het beeldje te beschilderen.

Textielfabriek Lepoole

Archeologen hebben de afgelopen periode de ondergrond van de Garenmarkt onderzocht. Onder de voormalige parkeerplaats werden onder meer de funderingen aangetroffen van de textielfabriek Lepoole. Deze was hier tot de jaren zestig van de 20ste eeuw gevestigd.  Dieper gravend werden resten van muren en beerputten gevonden van huizen uit de 15de en 16de eeuw. Ook vonden de archeologen resten van kuilen uit de Romeinse tijd. Alle vondsten worden onderzocht.