Haags Cromvlietplein wordt ‘wijkpark met allure’, mag drie miljoen kosten

DEN HAAG - Het Cromvlietplein in het Haagse stadsdeel Laak wordt omgevormd tot een 'wijkpark met allure'. Buurtbewoners maken op dit moment zelf plannen voor het gebied. Het stadhuis houdt zich op afstand. Voor het project is drie miljoen euro beschikbaar.
Het Cromvlietplein ligt in het hart van de Molenwijk. Maar het is nu nog een 'beetje chaotisch', zegt wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). Er is groen, een kinderboerderij, moestuinen en een speeltuin. 'Dit wordt niet goed gebruikt.'
Daarom wordt het flink onder handen genomen. 'Te vergelijken met wijkpark Transvaal. Dat is nu een plek van ontmoeting, waar mensen bij elkaar kunnen komen en waar ook activiteiten kunnen plaatshebben. Er komt een podium voor optredens, maar ook sport zal nadrukkelijk een plek krijgen', aldus de wethouder.

Laboratorium

Hoe het er precies komt uit te zien, is nog niet bekend. Op het terrein staat nu een bouwkeet, die dient als een laboratorium. Buurtbewoners kunnen binnenlopen en hun verhaal over de wijk vertellen of suggesties doen. Dit wordt dan omgevormd tot een plan. 'Doe-participatie', noemt de wethouder dat. 'We bedenken hier niet vanuit het IJspaleis wat er gaat gebeuren. Maar we geven het woord aan de mensen. Zo creëren we eigenaarschap. Want ik weet zeker: Mensen zullen straks trots zijn op deze plek omdat ze zich erin herkennen.'
Het project past bij de 'wijkaanpak nieuwe stijl'. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de traditioneel zwakkere wijken in de stad, maar aandacht voor andere delen van Den Haag.

Risico's

De wethouder denkt niet dat het uit handen geven van de regie problemen gaat opleveren. Eerdere ervaringen, zoals bij de herinrichting van het Slachthuisplein hebben alleen maar positieve ervaringen opgeleverd, zegt hij. 'Je kan zeggen: Je loopt risico's. Maar dat geloof ik niet.'