TenneT werkt aan hoogspanningskabel van 60 kilometer lang

DEN HAAG - Netbeheerder TenneT werkt momenteel aan de aanleg van een 60 kilometer lange verbinding van hoogspanningskabels tussen Beverwijk en Bleiswijk. Deze verbinding is onderdeel van het project Randstad 380 kV Noordring. In 2013 is al de Zuidring, een verbinding tussen Wateringen en Bleiswijk, in bedrijf genomen.
‘De nieuwe verbinding in de Randstad draagt bij aan een grote leveringszekerheid, toekomstbestendigheid en betrouwbaarheid van de electriciteitsvoorziening in de Randstad', vertelt een TenneT-medewerker. ‘Op dit moment leggen we tussen Bleiswijk en Hazerswoude Rijndijk onder andere bouwwegen en de fundering van de nieuwe masten aan. Na de vakantieperiode zullen de eerste masten geplaatst worden. Eind 2018 moet de nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd zijn.’
Het grootste deel van de verbinding komt bovengronds te liggen. Zo’n tien kilometer verdwijnt onder de grond. Na de inbedrijfname van de nieuwe Randstad 380 kV-verbinding worden de 'oude' masten afgebroken. De besluitvorming over het project heeft jaren geduurd.