Instellingen

Middeleeuws steekspel midden in de Schilderswijk

DEN HAAG - De Haagse Schilderswijk was woensdag het toneel van ridders, schildknapen, zwaarden en paarden. Met een middeleeuws steekspel werd kinderen getoond hoe dieren in het verleden door de mensen werden gebruikt. Het spektakel op de Jacob van Campenplein is onderdeel van de Zomerschool van samen 10plus.
Het is de vijfde keer dat die school wordt gehouden. Geen rekenen en taal uit een saai boekje, maar andere belangrijke dingen worden hier bijgebracht. Zoals timmeren, koken en lessen over het heelal en planeten. En zo dat de leerlingen het ook nog gaaf vinden. Aan de zomerschool doen 340 kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 uit de Schilderswijk, Laak en Segbroek mee.
Het steekspel laat de kinderen zien hoe dieren vroeger werden gebruikt. Een steekspel is een competitie waarbij ridders te paard elkaar met een lans van het paard proberen te steken. Dit spel werd populair in de late middeleeuwen.  Ook leren ze over het gedrag van dieren en over bijvoorbeeld de bio-industrie. Uiteindelijk moeten ze zelfs beslissen wat ze met de geleerde informatie gaan doen. Dit kan een documentaire maken zijn, maar ook een campagne voeren tegen bont.

Leren door te ervaren

De bijzondere manier van lesgeven valt bij de kinderen in de smaak: 'Je leert op leuke manieren en krijgt heel veel leuke dingen te zien.' Burgerschap en hoe we met elkaar omgaan zijn hoofdpunten van de zomerschool volgens coördinator Lisette Rinke de Wit-Bontebal: 'Het overkoepelende concept van deze school is empathie. We willen de kinderen zelf dingen laten meemaken, om ze op deze manier dingen te leren.'