Instellingen

'Gooi je aquariumplanten niet in de sloot'

© ANP
REGIO - De exotische waterplant rukt op in de Zuid-Hollandse wateren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is steeds meer geld kwijt aan het bestrijden ervan en doet daarom de dringende oproep om overtollige aquarium- en vijverplanten niet de sloot te gooien.
De kosten voor bestrijding van de planten zijn in vier jaar tijd zes keer zo hoog geworden, van 63.000 euro in 2012 naar 390.000 euro in 2016.
Veel planten die gebruikt worden in vijvers en aquaria zijn exoten: ze komen van nature niet voor in Nederland. Sinds 2000 komen ze steeds vaker voor in sloten en vaarten, omdat mensen deze planten in de sloot gooien. De woekerende plantengroei belemmert de doorstroming en waterberging in sloten en vaarten. Dat kan leiden tot wateroverlast. Ook verdringen exoten de inheemse planten en brengen ze vissen in het nauw doordat er zuurstofgebrek ontstaat.

Gft-bak

In de buurt van Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en het gebied tussen Haarlem en Noordwijk en Sassenheim groeit vooral de grote waternavel en de waterteunisbloem. Het hoogheemraadschap adviseert mensen om de exotische waterplanten in de gft-bak te gooien. Wie denkt een exotische waterplant te zien, kan dat melden via rijnland.net/exotischewaterplantmelden.